Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/760

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Spółudziałowiec, mający udział w jakim przedsiębiorstwie, współudziałowiec.

Spółurzędnik, kolega biurowy, towarzysz w urzędowaniu.

Spółurzędowy, dzielący z kim innym swój urząd, współurzędowy.

Spółwalczyć, walczyć wraz z innymi, współwalczyć.

Spółwędrowiec, spółtowarzysz w wędrówce, współwędrowiec.

Spółwieczny, tak samo wieczny jak i kto inny,, współwieczny.

Spółwiekuistyp. Spółwieczny.

Spółwierca, spółwyznawca.

Spółwierzyć, być wspólnej z kim wiary, wierzyć.

Spółwięzień, towarzysz więzienia, jeden z więźniów w stosunku do innych współwięźniów.

Spółwina, wina wspólna, spółuczestnictwo w winie, współwina.

Spółwinny, tak samo winny, jak i ktoś drugi, mający udział w winie.

Spółwładny, władający wespół z kim innym.

Spółwładztwo, dzielenie władzy wespół z innymi, gminowładztwo.

Spółwłasność, własność wspólna.

Spółwłaściciel, władający czymś na spółkę z kim innym, współposiadający, współwłaściciel.

Spółwojować, wojować wraz z kimś innym, współwojować.

Spółwojownik, wojujący wraz z kimś innym, towarzysz bojów, współbojownik, kommiliton.

Spółwychowanica, forma żeńska od spółwychowaniec

Spółwychowaniec, Spółwychowanek, wychowany wraz z kimś innym.

Spółwyznawca, Współwyznawca, człowiek, będący jednego wyznania, jednej wiary z kim innym a. z innymi.

Spółwyzwoleniec, ten, którego wyzwolono jednocześnie z kim innym.

Spółzaborca, jeden z zaborców, wspołzaborca.

Spółzakonnik, towarzysz zakonny, współzakonnik.

Spółzależność, zależność wzajemna, współzależność.

Spółzalotnica, forma żeńska od Spółzalotnik.

Spółzalotnictwo, współubieganie ś. o przedmiot miłości wraz z kimś innym, rywalizacja.

Spółzalotnik, zalotnik w stosunku do innych zalotników, konkurent, rywal, współzalotnik.

Spółzałożyciel, jeden z założycieli, który co założył razem i do spółki z innymi, współzałożyciel.

Spółzapaśnik, prowadzący zapasy jednocześnie z innym, współubiegający ś., współzawodnik.

Spółzawodnictwo, spółzawodniczenie, współubieganie ś., konkurencja, rywalizacja.

Spółzawodniczka, forma żeńska od Spółzawodnik.

Spółzawodniczyć, być spółzawodnikiem, iść z kim w zawody, rywalizować z kim, współzawodniczyć.

Spółzawodnik, współzawodniczący, współubiegający ś. z kim, konkurent, rywal.

Spółzawodny, zapaśniczy, konkurencyjny, wynikający ze współzawodnictwa, współzawodny.

Spółziemianin, pochodzący z tej ziemi, prowincji, krainy, co i inny, współziemianin.

Spółziomek, członek jakiego społeczeństwa w stosunku do innych członków, społrodak, społobywatel kraju, współziomek.

Spółznaczny, mający wspólne znaczenie z czymś innym, jednoznaczny, równoznaczny, współznaczny.

Spółżałować, żałować razem z kim innym, dzielić jego żal, spółubolewać, współżałować.

Spółżołnierz, towarzysz broni, kommiliton, współżołnierz.