Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/758

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

Spółniebianin, spółmieszkaniec nieba, współniebianin.

Spółniewola, spólność niewoli, współniewola.

Spółniewolnica, forma żeńska od Spółniewolnik.

Spółniewolnictwo, stan społniewolnika, współniewola.

Spółniewolnik, niewolnik w stosunku do innych niewolników, współtowarzysz niewoli.

Spółobecny, Spółprzytomny, obecny, przytomny gdzie razem z kimś innym, współobecny.

Spółobjaw, objaw występujący współrzędnie z innym objawem, współobjaw.

Spółobrońca, obrońca w stosunku do innych obrońców, współobrońca.

Spółobwiniać, Współobwiniać, obwiniać kogoś razem z innym obwinionym, wnosić skargę na kogo wespół z kimś innym.

Spółobywatel, mieszkaniec pewnego miasta w stosunku do innych mieszkańców, współmieszczanin; obywatel kraju, współobywatel, rodak, ziomek.

Spółobywatelstwo, wspólne korzystanie z praw obywatelskich, współobywatelstwo; zbior., współobywatele.

Spółojczyzna, wspólna ojczyzna; ta sama ojczyzna, jak i innych, współojczyzna.

Spółopieka, wspólna opieka, współopieka.

Spółopiekun, człowiek, opiekujący ś. kim a. czym wraz z kimś innym, współopiekun.

Spółopiekunka, forma żeńska od Spółopiekun.

Spółopiekuństwo, współopieka, obowiązki współopiekunów, współopiekuństwo, wspólna opieka.

Spółorędownik, człowiek, występujący jako orędownik wraz z kimś drugim, współorędownik.

Spółoskarżaćp. Spółobwiniać.

Spółoskarżyciel, człowiek obwiniający wraz z kimś innym, współoskarżyciel.

Spółpanować, panować razem z kimś innym.

Spółparafjanin, człowiek, należący do tejże parafji, co i ktoś drugi, współparafjanin.

Spółpasażer, pasażer, odbywający podróż jednocześnie z innym, jadący razem z kimś drugim, spółtowarzysz podróży.

Spółpatronp. Spółrzecznik.

Spółpielgrzym, pielgrzymujący razem z innym, towarzysz pielgrzyma.

Spółplemiennik, człowiek, należący do tegoż plemienia, co i ktoś inny, współplemiennik.

Spółplemienny, należący do tegoż plemienia, współplemienny.

Spółpoddany, poddany narówni z innymi poddanymi.

Spółpodpisaćp. nied. Spółpodpisywać.

Spółpodpisywać, podpisywać wraz z innemi.

Spółpodróżnik, Współpodróżnik, towarzysz podróży, jadący razem.

Spółpomoc, pomoc wzajemna, współpomoc.

Spółpotęga, wspólna potęga, współpotęga.

Spółpowietnik, współobywatel w powiecie mieszkaniec tego samego powiatu, co i ktoś inny.

Spółpożycie, wspólne pożycie, współpożycie.

Spółpraca, wspólna praca, udział w pracy, współpraca.

Spółpracować, pracować wraz z innemi, współpracować.

Spółpracownica, Spółpracowniczka forma żeńska od Spółpracownik.

Spółpracownictwo, Współpracownietwo, praca wspólna z kim innym, udział w pracy wspólnej.

Spółpracownik, człowiek, pracujący wraz z innymi, współpra-