Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/755

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Spółautor, Współautor, autor czego wraz z innym autorem.

Spółbiesiadnictwop. Symbjoza.

Spółbiesiadniczka, forma żeńs. od Spółbiesiadnik.

Spółbiesiadnik, Współbiesadnik, Spółgodownik, jeden z biesiadników, uczestnik biesiady, uczty, istota żyjąca z drugą istotą w symbjozie.

Spółbliźni, Współbliźni, bliźni w stosunku do drugiego bliźniego.

Spółbojowniczka, forma żeńs. od Spółbojownik.

Spółbojownik, Współbojownik, jeden z bojowników, uczestnik boju, taki sam bojownik, jak i inni.

Spółbracia, zbior., ogół spółbraci, zakonnicy jednego klasztoru.

Spółbrat, jeden z braci w stosunku do innych braci, współbrat.

Spółbraterski, Spółbratni, odnoszący ś. do spółbrata.

Spółbraterstwo, stosunek wzajemny współbraci.

Spółbrzmienny, jednobrzmiący.

Spółbyt, Spółbytność, Współbyt, byt spółczesny drugiemu bytowi.

Spółchrześcijanin, chrześcijanin w stosunku do innych chrześcijan, brat w Chrystusie.

Spółcierpieć, cierpieć wraz z kimś cierpiącym, współczuć, współubolewać, dzielić z kim jego cierpienie.

Spółcierpienie, podzielane z kim cierpienie.

Spółczesność, współczesność, pokolenie współczesne.

Spółczesny, żyjący, odbywający ś. w tym czasie, co i ktoś inny a. coś innego, współczesny, równoczesny, jednoczesny: s. nam = tegoczesny; rzecz., człowiek, żyjący w tym samym czasie, co i ktoś inny.

Spółcześnie, przysł., w tym samym czasie, współcześnie.

Spółczłowiek, człowiek w stosunku do innych ludzi.

Spółczucie, Współczucie, odczuwanie cudzych wrażeń a. cierpień, litość, współubolewanie.

Spółczuć, czuć razem z kimś innym; współczuć, dzielić jego uczucia.

Spółczująco, przysł., w sposób spółczujący, ze spółczuciem, współczująco.

Spółczulny, współczujący.

Spółczułośćp. Spółczucie.

Spółczynnik, Współczynnik, w fiz., liczba, wyrażająca ilościowo pewne własności ciał; w matem., czynnik liczbowy jednomianu lub wyrażenia algiebraicznego, koeficjent.

Spółczynny, Współczynny, spółdziałający, działający wraz z kim innym.

Spółdłużnik, Współdłużnik, człowiek, który zaciągnął dług razem z kim innym.

Spółdymny, używający wspólnego ogniska, mieszkający pod jednym dachem; rzecz., człowiek używający wspólnego z kim ogniska, współlokator.

Spółdziałacz, Współdziałacz, człowiek działający razem z innym działaczem.

Spółdziałaczka, forma żeńs. od Spółdziałacz.

Spółdziałać, należeć czynnie do czego, mieć w czym udział czynny, działać razem z kim innym, współdziałać.

Spółdziałającyp. Spółczynny.

Spółdziałanie, wspólne działanie, uczestnictwo, pomaganie.

Spółdziedzic, taki sam dziedzic, jak i inny, współdziedzic, współwłaściciel.

Spółdziedzictwo, wspólne dziedzictwo, własność wspólna; wrspółdziedzictwo.

Spółdziedziczenie, spółdziedzictwo.

Spółdziedziczka, forma ż. od Spółdziedzic.