Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/756

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Spółdziedziczyć, Współdziedziczyć, dziedziczyć wraz z kimś innym, należeć do dziedzictwa, do spadku po kim razem z innym, współdzierżeć.

Spółdzielczośćp. Kooperatyzmp. Kooperatywa.

Spółdzielczy, oparty na współudziale wielu osób, dążący do zrzeszenia wielu osób w celach ekonomicznych.

Spółdzierżawca, dzierżawiący z kimś innym na spółkę, współdzierżawca.

Spółdzierżawić, Współdzierzawić, dzierżawić co na spółkę z kim innym.

Spółdźwięcznosć, Spółdźwięk, wprawianie w brzmienie ciał, przez ciało brzmiące, nastrojone na ten sam ton, co i one.

Spółek, towarzystwo, obcowanie, kompanja, współek.

Spółelektor, taki sam elektor, jak i inni, współwybierający, współelektor.

Spółemigrant, emigrant, wychodziec z kraju w stosunku do innych emigrantów, współemigrant.

Spółfachowiec, człowiek tego samego fachu.

Spółfirmowiec, współwłaściciel firmy, wspólnik.

Spółgłos, głos, odzywający ś. jednocześnie z innym głosem.

Spółgłoska, szmer, powstający w jamie ustnej przy zbliżeniu ś. a. zetknięciu ruchomego narządu mowy z nieruchomym, jeden z dźwięków mowy, nie mogący brzmieć samodzielnie bez pomocy samogłoski.

Spółgracz, uczestnik gry, partner.

Spółgrać, brać udział w grze; grą wtórować, akompanjować komu do gry a. do śpiewu.

Spółgranicze, wspólna granica dwóch krajów, współgranicze.

Spółgraniczny, mający wspólną granicę, współgraniczny, ościenny, sąsiedni.

Spółhandlować, handlować na współkę z kim.

Spółherbownik, Spółklejnotnik, człowiek należący do tego samego herbu, co i ktoś drugi.

Spółherbowny, mający taki sam herb, jak i ktoś inny.

Spółhetman, Współhetman towarzysz hetmana; jeden z hetmanów.

Spólhulaka, uczestnik pohulanki; towarzysz, kompanjon hulaki, współhulaka.

Spółimiennik, mające takie same imię, jak i ktoś inny, imiennik, współimiennik.

Spółinstytutka, instytutka w stosunku do innych instytutek, współinstytutka.

Spółinteresowany, tak samo zainteresowany, jak i ktoś inny, współinteresowany.

Spółistnośćp. Spółistnienie.

Spólistota, Współistota, istota istniejąca jednocześnie z inną istotą.

Spółistotny, tej samej istoty, co i ktoś inny.

Spółjadacz, jedzący spólnie z kim innym, współstołownik, współbiesiadnik.

Spółjednoczyć, Współjednoczyć, jednoczyć, łączyć w jedno, zespalać; wcielać nawzajem.

Spółjestestwo, istnienie jednoczesne, istnienie wespół z kiminnym, spółistota.

Spółka, prowadzenie wspólne jakiego przedsiębiorstwa, interesu, należenie do spółki, wspólny rachunek, wspólne ryzyko, wspólne władanie czym; pewna grupa ludzi, związanych wspólnością interesu konsorcjum, stowarzyszenie, kompanja, współka; s. handlowa układ dwu a. kilku osób dla wspólnego prowadzenia interesu handlowego i dzielenia ś. zyskiem; s.