Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/647

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Samotwór, to, co jest utworzone z samego siebie, nie wzorowane na niczym.

Samotwórczość, twórczość samodzielna, oryginalna, nie wzorująca ś. na niczym.

Samoubezpieczenie, odkładanie rat, któreby trzeba było płacić towarzystwu ubezpieczeń, w celu zebrania sumy na pokrycie strat w razie pogorzeli.

Samoubóstwienie, ubóstwienie siebie samego.

Samoucki, Samouczny, odnoszący ś. do samouka, właściwy samoukowi.

Samouctwo, uczenie ś. samemu, bez nauczyciela, samokształcenie, autodydaktyka.

Samouczekp. Samouk; podręcznik, według którego samemu można ś. nauczyć czego, np. języka obcego.

Samoucznyp. Samoucki.

Samoudoskonalenie, samodzielne udoskonalenie samego siebie.

Samoufność, ufność do siebie samego, wiara w siebie, w swe własne siły.

Samouk, człowiek, który sam ś. uczy a. nauczył czego, bez pomocy nauczyciela.

Samoumęczanie się, Samoumęczenie, umęczanie siebie samego.

Samouwielbienie, uwielbienie samego siebie.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Samowar.png

Samowar, ros., maszyna z kominkiem na węgle, do gotowania wody na herbatę (fig.).

Samowarek, ros., mały samowar.

Samowarnik, ros., stolik pod samowar.

Samowiązałka, maszyna rolnicza, wiążąca snopy automatycznie.

Samowiążący, przyrząd, wiążący mechanicznie, automatycznie.

Samowiedny, mający samowiedzę, mający samopoczucie.

Samowiedza, świadomość o sobie samym, samopoznanie, samopoczucie, uświadomienie sobie własnej swojej istoty.

Samowładać, panować samowładnie.

Samowładca, Samowładnik, monarcha nieograniczony, jedynowładca, sainodzierżca, autokrata.

Samowładczy, jedynowładczy, samodzierżawny, autokratyczny.

Samowładczyni, forma ż. od Samowładca.

Samowładnie, własną władzą, niezawiśle, nieograniczenie, jedynowładnie; samowolnie.

Samowładnikp. Samowładca.

Samowładny, odnoszący ś. do samowładzy, samodzierżczy, autokratyczny; wszechwładny, wszechmocny; władający samym sobą, samodzielny, niezależny, niezawisły, niepodległy; samowolny, arbitralny.

Samowładzap. Samowładztwo.

Samowładztwo, Samowładza, Samowładność, władza nieograniczona, jedynowładztwo, absolutyzm, monarchja; samowola, arbitralność.

Samowola, Samowolność, postępowanie według własnej woli, nie licząc ś. z nikim i z niczym; postępowanie niezgodne z przyzwoitością, nieprzystojne, niewłaściwe.

Samowolnie, według własnej woli, nie słuchając nikogo, nie zważając na innych; rozmyślnie, samowładnie, absolutnie, despotycznie.

Samowolnośćp. Samowola.

Samowolny, postępujący tylko według własnej woli, nie liczący ś. w swych czynach z nikim i z niczym, gwałcący w swych postępkach prawo i porządek społeczny, arbitralny, własnowolny; despotyczny, samowładny, samo-