Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/507

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Rekonstrukcja, łć., odbudowanie; wykonanie gruntownych, zmian w budynku, gruntowne przerobienie, przebudowanie; odtworzenie rysunku dawnych budowli widoków, z opisu, ze szczątków.

Rekonstruować, łć., odbudowywać; napo wrót budować to, co przestało istnieć.

Rekonstytucja, łć., odnowienie, odbudowa, przywrócenie.

Rekonstytuować, łć., urządzić napowrót, odbudować, przywrócić, odnowić.

Rekonsyljować, łć., naradzać ś.

Rekontra, łć., w grze w taroka, w brydża: podwojenie stawki.

Rekonwalescencja, łć., powolny powrót chorego do zdrowia, konwalescencja.

Rekonwalescent, łć., chory, przychodzący zwolna do zdrowia, wyzdrowieniec, uzdrowieniec.

Rekonwencja, łć., wzajemna skarga oskarżonego przeciw oskarżycielowi.

Rekord, ang., wyścig na jak najdalszą metę dla udowodnienia umiejętności i wytrzymałości; najświetniejszy, otrzymywany dotąd rezultat w jakim sporcie, wyczyn; współubieganie ś. w grach.

Rekordzista, ang., zwycięzca w rekordzie o co.

Rekreacja, łć., zwolnienie od zajęć szkolnych, czas, przeznaczony na zabawę i wypoczynek po pracy, połączony z rozrywką.

Rekredytywa, łć., odwołanie uwierzytelnienia, pismo odwołujące.

Rekreować, łć., zabawiać kogo.

Rekrudescencja, łć., pogorszenie choroby, otworzenie ś. rany.

Rekrut, nm., żołnierz, świeżo zaciągnięty do wojska, nie obznajmiony jeszcze ze służbą czynną; przen., nowicjusz w jakimbądź zawodzie.

Rekrutacja, łć., pobór wojskowy rekrutów.

Rekrutować, fr., odbywać pobór żołnierzy do wojska, zaciągać do służby wojskowej; przen., dopełniać liczbę członków jakiego stowarzyszenia, zbierać zwolenników, uczestników; r. ś., tworzyć ś., pochodzić.

Rekryminacja, łć., oskarżanie ś. wzajemne, składanie zarzucanej winy na kogo innego, zobopólne obrzucanie ś. wyrzutami.

Rektangul, łć., prostokąt.

Rektometr, łć., przyrząd do mierzenia i składania tkanin.

Rektor, łć., zwierzchnik, stojący na czele wyższego zakładu naukowego; r. magnificus = rektor uniwersytetu, wybierany z grona profesorów; r. magnificentissimus = r. honorowy, tytuł, dawany książęcym protektorom uniwersytetu.

Rektorat, łć., urząd rektora; czas urzędowania rektora.

Rektorstwo, rektor z żoną.

Rektyfikacja, łć., sprostowanie,; wyjaśnienie; oczyszczanie spirytusu od fuzlów i nadmiaru wody! przez powtórną dystylację: w gieometrji; obliczenie długości łuku, zamiana krzywej na równie długą prostą.

Rektyfikat, łć., produkt rektyfikacji.

Rektyfikator, łć., aparat rektyfikacyjny.

Rektyfikować, łć., prostować, doprowadzać do porządku; oczyszczać spirytus, wódkę od nieczystości i przymieszek; r. ś., oczyszczać ś. z zarzutów, usprawiedliwiać ś.

Rekuperacja, łć., ponowne nabycie, odzyskanie.

Rekuperować, łć., odbierać napowrót, odzyskiwać.

Rekurent, łć., żalący ś., wnoszący skargę, proszący o pomoc.

Rekurować, łć., robić zażalenie.

Rekurs, łć., odwołanie ś. od wyroku niższej instancji do wyższej,