Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/506

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Rekapitulować, łć., powtarzać, zestawiać, streszczać.

Rekcja, łć., w gram.: stosunek zależności jednych części mowy od drugich.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Rekin.png

Rekin, ryba morska chrząstkowata, żarłacz, ludojad (fig.).

Reklama, fr., publiczne polecanie za pomocą ogłoszeń; zachwalanie przedmiotów handlu, wytworów sztuki i t. p. przez niezwykłe, rzucające ś. w oczy ogłoszenia, oryginalne afisze, prospekty, szyldy i inne sposoby zwrócenia uwagi i zainteresowania publiczności.

Reklamacja, łć., zażalenie o naruszone prawo, upomnienie ś. o wyrządzoną krzywdę, zwłaszcza żądanie zwrotu rzeczy przypadkowo utraconych, nieprawnie zabranych, lub niedostarczonych; zażalenie o niedokładność w rachunkach, w dostawie; upominanie ś. przeciw jakiemu rozporządzeniu władzy.

Reklamiarstwo, fr., przesadne reklamowanie ś.

Reklamista, Reklamiarz, fr., ten, co reklamuje ś. przesadnie, stara ś. wszelkiemi sposobami zwrócić na siebie uwagę publiczności.

Reklamować, łć., wymagać zwrotu, upominać ś.; zachwalać; r. ś., ogłaszać ś., polecać ś. w pismach.

Reklinacja, łć., uchylanie ś. od czego; operacja oczna katarakty.

Rekluzja, łć., zamknięcie w ścisłym więzieniu; odosobnienie od świata.

Rekogitacja, łć., rozważanie, zastanowienie ś.

Rekognicja, łć., w języku prawnym uznanie tożsamości osoby, rzeczy a. prawdziwości dokumentu; rozpoznanie.

Rekognita, łć., poświadczenie o odebraniu wezwania a. wyroku.

Rekognoscent, łć., poświadczający tożsamość osoby, rozpoznający, badający zaszłe zmiany, badający stan rzeczy.

Rekognoskować, łć., przyznać tożsamość osoby lub rzeczy; śledzić; rozpoznawać, badać, zwłaszcza okolicę, miejscowość w celach wojskowych.

Rekolekcje, łć., ćwiczenia duchowne, jako przygotowanie ś. do spowiedzi; rozpamiętywanie, rozmyślanie, rozbieranie wewnętrznego stanu duszy; pokuta za przekroczenie; przen., żart., odbywać r. = siedzieć w areszcie.

Rekolektant, łć., ten, co odprawia rekolekcje.

Rekomendacja, łć., zalecanie, polecanie kogo, pochlebne świadectwo.

Rekomendacyjny, łć., polecający.

Rekomendować, łć., polecać, zalecać, zachwalać (kogo); r. list = wysyłać go za pokwitowaniem pocztowym; r-ny list: polecony.

Rekompensacja, Rekompensata, łć., wynagrodzenie strat, szkód, pretensji, przykrości; wyrównanie przewagi na korzyść jednej ze stron, odpowiednią korzyści drugiej strony, zrównoważenie ubytków i korzyści obu stron, odszkodowanie.

Rekompensować, łć., dać odszkodowanie, wynagradzać.

Rekoncyljacja, łć., ponowne połączenie; pojednanie kogo z kim; poświęcenie na nowo kościoła sprofanowanego.

Rekonesans, fr., podjazd wojskowy, wysłany na zwiady dla rozpatrzenia stanowisk i sił nieprzyjacielskich.

Rekonfederacja, łć., konfederacja przeciw innej konfederacji, przeciw konfederacji stronnictwa przeciwnego.

Rekonfortować, łć., przywracać siły, pokrzepiać.