Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/35

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Parazytyzm, gr.p. Pasorzytność.

Parcela, fr., część całości; kawałek, cząstka grantu, lasu, oddzielony od całości dóbr.

Parcelacja, fr., podział dóbr na parcele dla korzystniejszej sprzedaży.

Parcelować, fr., dzielić na cząstki majątek ziemski w celu rozsprzedania ich.

Parch, choroba skórna na głowie ludzkiej, na ciele zwierząt niektórych; pogardliwe przezwisko Żyda a. drobnego szlachcica, mieszczanina.

Parchowacina, część ciała, okryta parchami.

Parchowaty, Parszywy, człowiek chory na parchy; pogardliwy epitet Żyda; przen., nędzny, mizerny, niegodny zachodu (p. zysk).

Parciak, chłop, odziewający się w parciankę.

Parcianka, rodzaj grubego płótna, part; ubranie chłopskie z takiego płótna.

Parciany, zrobiony z partu, z grubego płótna domowej roboty, zgrzebny.

Parcie, napieranie, popychanie usilne i trwałe; ból ciężki w kiszkach, wydymanie, kolka.

Parcieć, o jarzynach i owocach: tracić jędrność, utracać soczystość, smak; przen., gnuśnieć, niewieścieć.

Parcjalny, odnoszący ś. do jakiej części, częściowy; stronny, niesprawiedliwy.

Parczelina, roślina z rodziny żółtodrzewowatych, skórodrzew, drzewo korzenne a. goździkowe, wiąz samaryjski.

Parczoch, roślina z rodziny złożonych; karczoch afrykański, złotoset.

Parczowy, zrobiony ze złotogłowiu.

Pard, łć., gatunek rysia.

Pardon, fr., przebaczenie, darowanie winy, obrazy; prośba zwyciężonego o litość, o darowanie życia na wojnie; żądać p-u = prosić o przebaczenie, o zmiłowanie, zdawać ś. na łaskę i niełaskę; nie dawać p-u = nie przebaczać, nie znać litości.

Pardonować, fr., przebaczać, ułaskawiać, szczędzić kogo.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Pardwa.png

Pardwa, łć., ptak z rzędu grzebiących, rodz. głuszców (fig.).

Pareczka, zdr. od Para.

Pareggio (paredżjo), wł., równowaga finansowa, wyrównanie i zamknięcie rachunków.

Paremjografja, Paremjologja, gr., nauka o przysłowiach.

Parenezja, gr., namowa, zachęta.

Parentalja, łć., obrzędy pogrzebowe, stypy.

Parentela, Parantela, łć., ród, pokrewieństwo, powinowactwo; ogół krewnych i powinowatych.

Parentelat, łć., pan wysokiego rodu, wysoko spowinowacony.

Parenteza, gr., nawias.

Parergon, w lm. Parerga, gr., dodatki, zrobione jakby mimochodem, przy sposobności innej pracy autorskiej; dzieło pomocnicze do czytania innego dzieła.

Parestezja, gr., chorobliwie zmieniona władza Czucia.

Paręp. Para.

Paręset, Paruset, kilkaset.

Parfors, fr., gwałtem, przebojem, przemocą; p. polowanie = gonienie zwierza konno, póki go psy nie złowią.

Pargamin, łć.p. Pergamin.

Pargaminowy, Pergaminowy, łć., z pargaminu zrobiony; twarz p-a = żółta i wyschła, jakby woskowa.

Parheljon, gr., drugie, pozorne słońce — p. Paraselene.