Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/976

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

trze wilgotne po mrozie, odelga, roztopy.

Odwilżać, forma dok. Odwilżyć; czynić wilgotnym, przenikać wilgocią, wilgocią napawać, zwilżać; o. ś., stawać ś. wilgotnym: p. Odwilgnąć.

Odwinąćp. nied. Odwijać.

Odwionąć, dmuchnięciem oddalić, odwiać.

Odwisły, obwisły, ochlapnięty.

Odwisnąć, opuścić ś., opaść, zwiesić ś., obwisnąć.

Odwizytować, złożyć wzajemną wizytę, odwiedzić nawzajem.

Odwlekać, Odwłóczyć, forma dok. Odwlec; wlokąc co odciągać, odsuwać, oddalać; zwlekać, opóźniać, odraczać, odkładać co; nudzić, bałamucić, mitrężyć, guzdrać się; o. ś., przewlekać ś., iść w odwłokę, przeciągać ś. do późniejszego czasu; co ś. odwlecze, to nie uciecze = zwłoka w urzeczywistnieniu pragnień nie jest równoznaczna z niemożliwością ich urzeczywistnienia.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Odwłok.png

Odwłok, brzuch u, s owadów i stawonogich, kałdun (fig.).

Odwłoka, odkładanie, odwlekanie, mitręga; zwłoka; pójść w o-ę = odwlekać ś.; puścić co w o-ę = odłożyć co na później.

Odwłóczyć, ukończyć włóczenie pola, zbronować pole: p. Odwlekać.

Odwodniać, Odwadniać, forma dok. Odwodnić; osuszyć, pozbawić wody, wilgoci; odprowadzić skąd wodę (o. łąkę); w chem., usunąć wodę ze składu danego związku.

Odwodorodnić, odjąć wodór ze składu chemicznego danego związku.

Odwodowy, należący do odwodu, rezerwowy, zapasowy; stający w obronie oskarżonego.

Odwodzić, forma dok. Odwieść; wiodąc, oddalać, odprowadzać; odsuwać, odmykać, odciągać (o. kurek u strzelby); przen., odciągać kogo od spełnienia czego, odradzać co komu, namawiać kogo, by czegoś nie robił; o. ś., oddalać ś., być odwodzonym, pozwalać ś. odprowadzać.

Odwojować, wojując, odzyskiwać, odbijać; przen., wskrzeszać, przywracać do życia.

Odwołalny, mogący być odwołanym.

Odwoławczy, mający na celu odwołanie.

Odwoływać, forma dok. Odwołać; przywoływać napowrót, cofać, wzywać do powrotu; zawoławszy, brać kogo na stronę; wołać w odpowiedzi na wołanie; cofać, unieważniać, zawieszać, znosić; o. rozkaz = wstrzymywać; o., co ś. powiedziało = przyznawać ś. do słów kłamliwych, fałszywych; odraczać, odkładać, na inny czas wyznaczać; o. ś., być odwołanym; powoływać ś. na czyj sąd, na kogo na co, przemawiać, apelować.

Odwonićp. nied. Odwaniać.

Odwozić, forma dok. Odwieźć; wioząc, odprowadzać, odstawiać, wieźć gdzie; przywozić napowrót.

Odwód, odwodzenie, odwiedzenie; odwrót, rejterada (wojska); tylna straż wojska, arjergarda; przen., rezerwa, część armji, nie biorąca udziału w bitwie i posyłana w bój tylko w razie koniecznej potrzeby; przen., zapewniona uboczna pomoc; mieć co w o-zie = na wszelki przypadek, mieć w zapasie (pewną sumę, pewien argument); odsiecz, sukurs, posiłki wojenne.

Odwóz, Odwózka, odwożenie, odwiezienie, odstawa.

Odwracać, forma dok. Odwrócić; gdzieindziej obracać, zwracać w inną stronę; obracać co na drugą stronę; cofać, zawracać; przen., oddalać, odganiać, odsuwać;