Strona:Kodex Napoleona - Z przypisami - Xiąg trzy.djvu/36

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.    gólne, to iest paginy i paraphy Paraph iest to skrócony znak, który za podpis czasem używany bywa, albo się kładzie przy podpisie, iest to gatunek cyfrowania.

    Extrait, Extrakt, to iest wyciąg z aktu; Procès verbal, to iest protukuł, Sommaire, skròcony. Gmin Commune, Urząd mieyscowy Municipalité.

    Rózne są gatunki i nazwiska aktòw: Minut, pierwsze napisanie aktu, na ktòrym są podpisy i stron i urzędnika, przed iakim akt czyniony, akta takie zostaią się w kancellaryi urzędòw, nazywać ie będziemy Akta Oryginalne. Oryginał iest ogòlne nazwisko aktu pierwszy raz napisanego, oddany bydź może stronom, i nazywać go będziemy tym wyrazem tylko Oryginał, z tego względu sczegòlniey, że pierwszy raz iest pisany. Oryginał taki nazywa się Brevet. Rescriptum, ieżeli w aktach oryginalnych nie iest pisany, ale wydany stronie. Oryginał nazwać można, Pismo pierwiastkowe, pierwopism: są przypadki wyrażone w kodexie, w ktorych akta nie mogą bydź ważne, ieżeli ich oryginały nie są w aktach, czyli ieżeli ich nie masz minute. Przepisanie aktu oryginalnego na innym papierze, nazywa się kopiia, expedycya. Przepisanie aktu szczególnego z aktòw, nazywa się wyciąg, Extrakt. Między kopiia a expedycyą mała zachodzi różnica: kopiia uważa się z tego względu, że iest przepisaniem innego pisma, a expedycya, że iest pismo ze wszelkiemi formalnościami napisane, dla wydania temu do kogo należy. Pierwszy wyciąg nazywa się Wyciąg urzędowy, Grosse; powaga takich wyciągòw, idzie zaraz po oryginale, wytłumaczone to iest w tytule Trzecim Xięgi Trzeciey, gdzie iest mowa o dowodach. Bywa ieszcze Copie figurée, to iest kopiia wystawuiąca zupełnie oryginał, w całym iego kształcie, ze wszystkiemi poprawami i znakami. Titre authentique, to iest akt urzędowy, acte sous seing privé, akt albo pismo, z podpisem prywatnym, Corps de l’acte, to co iest wyrażone wewnątrz aktu. Bon, Quitance kwit, zakwitowanie; Approuvé Potwierdzenie. Visa, Vue, podpisanie przez kogo, że ten akt widział, że z jego wiedzą wychodzi; iest to gatunek stwierdzenia; a la suite d’un acte, napisanie pod aktem; en marge na brzegu, au dos na wierzchu, au pied, na dole aktu, albo u spodu, pod spodem: Rectification des actes, sprostowanie aktòw czyli poprawienie.