Strona:J. W. Draper - Dzieje rozwoju umysłowego Europy 01.pdf/385

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
Stron.


Europejski wiek Badania. Stopniowe przemiany mniemań, zakończone przez ustanowienie Soborów i skupienie władzy w Papieżu. Początek, przemiany pierwotne, starcia i ostateczne ustalenie się Chrystyjanizmu.

Nastanie Chrystyjanizmu. Różnice organizacyi kościelnéj. Wymaga ich opłakany stan państwa. Krótka jego walka z pogaństwem. Charakter jego organizacyi. Zmiany w sposobie myślenia i początek sekt; rdzenna różnica pomiędzy sektami wschodniemi i zachodniemi. Trzy pierwotne formy chrystyjanizmu: forma żydowska i jéj upadek; forma gnostycka i jéj upadek; forma afrykańska żyje jeszcze.
Rozszerzanie się chrystyjanizmu z Syryi; opór jego przeciwko cezaryzmowi; walka pomiędzy niemi. Stan rzeczy pod Dyjoklecyjanem. Polityka Konstantyna. Zwraca się do stronnictwo chrześcijańskiego i przy pomocy tegoż dochodzi do władzy najwyższéj. Jego osobisty do chrystyjanizmu stosunek.
Spór o Trójcy. Historyja Aryjusza. Sober Nicejski.
Dążenie biskupa rzymskiego do władzy zwierzchniczéj. Kościół rzymski; jego podrzędne pierwotnie stanowisko. Przyczyny wzrastających jego bogactw, wpływów i zepsucia. Szczelnie jego postępów przez spory pelngijański, nestoryjański i entychijański. Współzawodnictwo pomiędzy biskupami Konstantynopola, Aleksandryi i Rzymu.
Niezbędność papieża na Zachodzie, a soborów na Wschodzie. Natura tych soborów i władzy papiezkiéj.
Okres ten zamyka się zdobyciem i zrabowaniem Rzymu przez Alaryka. Obrona tego faktu przez Ś. Augustyna. Krytyka pism jego.
Charakter postępu myśli w tym okresie. Losy trzech wielkich biskupów ..............

234

Europejski wiek Wiary. Wiek Wiary na Wschodzie.

Umocnienie systematu byznatyńskiego czyli związanie kościoła z państwem. Wynikłe ztąd skażenie chrystyjanizmu i prześladowanie filozofii.
Polityczne konieczność narzucenie patrystyki czyli nauki Ojców Kościoła. Ich szczególne teoryje.
Zatarcie śladów nauki greckiej przez patrystykę. Biblioteki i Serapeum aleksandryjskie. Zburzenie tego ostatniego przez Teodozyjusza. Śmierć Hypatyi. Wytępienie uczoności na Wschodzie przez Cyrylla, jego towarzyszów i następców ......

266