Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/256

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  673
  Rozd. IV.KSIĘGI TOBIASZOWE.Rozd. IV.

  21.Lecz to za pewną ma każdy który cię chwali, iż żywot iego, ieśliby był w doświadczeniu, koronowan będzie: a ieśliby był w utrapieniu, wybawion będźie: a ieśliby był w karaniu, ku miłośierdźiu twemu wolno mu przyśdź będźie.

  22.Nie kochasz się bowiem w naszym zatraceniu: bo po niepogodźie, pogodę czynisz: a po płaczu y żałobie poćieszenie wlewasz.

  23.Niechayże imię twoie Boże Izraelski będźie błogosławione na wieki.

  24.Tegóż czasu oboyga modlitwy wysłuchane są przed oczyma chwały Boga naywyższego.

  25.Y posłan iest Aniół Pański święty Raphael, aby ich oboie uzdrowił, których modlitwy iednego czasu przed oczyma Pańskimi były przełożone.


  ROZDZIAŁ IV.

  Tobiasz bacząc że w rychle miał umrzéć, testament czyni, na którym synowi święte, a poćieszne nauki daie, iakoby się przećiwko Bogu, y ludźiom zachowywać miał.

  1.GDy tedy Tobiasz mniemał że modlitwa iego była wysłuchana żeby umrzéć mógł, wezwał do śiebie Tobiasza syna swego,

  2.Y rzékł mu: Słuchay synu móy słów ust moich, a załóż ie iako fundament w sercu twoim.

  3.Gdy Bóg weźmie duszę moię, pogrzéb ćiało moie: a miéy w uczćiwośći matkę twoię po wszytkie dni żywota iéy: Exod. 20. 12. Eccl. 7. 19.

  4.Bo pamiętać masz, które y iako wielkie niebespieczeńslwa ćierpiała dla ćiebie w swym żywocie.

  5.A gdy y ona wypełni czas żywota swego, pogrzéb ią podle mnie.

  6.A przez wszytkie dni żywota twego miéy na pamięći Boga: a strzeż się, byś kiedy na grzéch nie przyzwolił, a nie przestąpił przykazania Pana Boga naszego.

  7.Czyń iałmużnę z maiętnośći twoich, a nie odwracay oblicza twego od żadnego ubogiego: bo tak będzie, że ani od ćiebie nie odwróći się oblicze Pańskie. Prov. 3. 9. Eccl. 4. 1. y 14. 13. Luc. 14. 13.

  8.Iako będziesz mógł tak bądź miłośierny. Eccl. 35. 12.

  9.Będźieszli miał wiele, hoynie daway: ieśli mało będźiesz miał, y mało z chućią udzielać uśiłuy.

  10.Tak bowiem skarbisz sobie zapłatę dobrą na dźień potrzeby.

  11.Bo iałmużna od wszelkiego grzéchu y od śmierći wybawia, a nie dopuśći duszy iśdź do ćiemnośći. Eccles. 29. 13.

  12.Iałmużna wielką ufnośćią będzie przed nawyższym Bogiem wszytkim którzy ią czynią.

  13.Strzeżże się pilnie, synu móy wszelakiego porubstwa, a oprócz żony swéy nigdy o grzéchu nie wiédz. 1. Thess. 4. 3.

  14.Pysze nigdy w myśli twoiéy, ani w słowie twoim panować nie dopusczay. Bo od niéy początek wzięło wszytko zatracenie. Gen. 3. 5.

  15.Ktokolwiek ći będzie co robił, natychmiast mu odday zapłatę, a zarobek naiemnika twego niech u ćiebie żadnym sposobem nie zostaie. Lev. 19. 13. Deut, 24. 14

  16.Czegobyś nienawidźiał, a-

  43być