Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0578

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.O si possem sat effari,
Quod te amem, sat testari.
In hac fide etc.

Credo in te, spero in te,
O mi Deus! amo te.
Doleo ob te offensum;
En contriti cordis sensum:
Malo more quam peccare,
Aut te posthac irritare.
In hac fide etc.


PIEŚŃ XII.
Ojcze nasz.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c2 c4 b!4 | c2 c2 | bes4 a4 bes4 c4 | d2 c2 | \break
  c2 c4 b!4 | c2 c2 | f4 c4 bes4 a4 | \stemUp a2 g2 \bar "|." \break
  \stemDown bes2 bes4 a4 | bes2 \stemUp g2 | a4 g4 a4 bes4 | \stemDown d2 c2 | \break
  c2 c4 b!4 | c2 c2 | f4 c4 bes4 a4 | \stemUp a2 g2 | \break
  \stemDown bes2 bes4 a4 | bes2 \stemUp g2 | a4 g4 a4 bes4 | \stemDown d2 c2 | \break
  c2 c4 b!4 | c2 c2 | f4 c4 bes4 a4 | \stemUp g2 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Wszy -- stko co o -- ko czło -- wie -- ka pod słoń -- cem,
  Dzi -- siaj czy ju -- tro, czy przed lat ty -- sią -- cem,
  I -- stną -- cem wi -- dzi, wszy -- stko jest od cie -- bie,
  \override Lyrics.LyricText #'font-shape = #'italic
  Oj -- cze nasz Bo -- że któ -- ry je -- steś w_nie -- bie.
  \revert Lyrics.LyricText #'font-shape
  I -- stną -- cem wi -- dzi, wszy -- stko jest od cie -- bie,
  \override Lyrics.LyricText #'font-shape = #'italic
  Oj -- cze nasz Bo -- że któ -- ry je -- steś w_nie -- bie.
}}