Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0255

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  Brat z bratem, ojciec z synem się rozstanie,
  Jedno do nieba, drugie w piekle stanie:
  I mąż od żony weźmie rozłączenie,
  Jedno na męki, drugie na zbawienie.

  Potem Bóg Sędzia na tronie zasiędzie,
  Ogłosi wyrok, co tam za płacz będzie!
  Gdy tam obaczą wszystkie swoje sprawy,
  Myśli, złe mowy i sprosne zabawy.

  Bóg sprawiedliwy wsze dzieła poznaje,
  Kto jak zasłuży, tak zapłatę daje.
  Rzecze do dobrych: pójdźcie ze świętemi,
  Źli zaś na wieki, idźcie z przeklętemi!

  Szczęśliwy który w niebo się dostanie,
  Ach! biada tcmu co w piekle zostanie.
  Żałuj grzeszniku za twe wszystkie złości,
  Poprzestań grzeszyć, będziesz w szczęśliwości.

  Łaskawy Pan Bóg, nie gubi człowieka,
  Gorzkich łez jego i spowiedzi czeka:
  Jeżeli nie chcesz żałować serdecznie.
  Będziesz przeklęty i zaginiesz wiecznie.


  PIEŚŃ II.
  W każdem utrapieniu.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown c4 c2 b4 | a4 (c4) b2 | c4 c8 [e8] d4. b8 | a4 (c4) b2 | \break
  \repeat volta 2 {
   \time 3/2 b2 a2 d2 | c4 (b4) a1 | \time 2/2 c4 b4. (a8) \stemUp g4 | \stemDown a4 b8 [a8] \stemUp g2 }
}
\addlyrics { \small {
  Do cie -- bie Pa -- nie po -- kor -- nie wo -- ła -- my,
  Łzy wy -- le -- wa -- jąc ser -- de -- cznie wzdy -- cha -- my.
}}


  Do ciebie Panie pokornie wołamy,
  Łzy wylewając serdecznie wzdychamy.