S szalonego łba skrzynka pewna na rozum

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł S szalonego łba skrzynka pewna na rozum
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

S ſzalonego łbá ſkrzynká pewna ná rozum.

MAdry ieden uźrżawſzy chłopá wſzetecżnego,
Dziwuiąc ſie ſzaleńſtwu y poſtáwam iego.
Rzekł, ktoby chciał rozum ſkryć by go nie ſzukano,
Cżyſtą ſkrzynkę s tego łbá ná to udziáłano.
By nabárziey záglądał, by napilniey kryſlił,
Aby tu miał rozum być, ktoby ſie domyſlił.
By to byłá náturá ucżyniłá Oſłá,
Wnetby z worem do młyná, mielibychmy poſłá. 

S szalonego łba skrzynka pewna na rozum.

MAdry ieden uźrżawszy chłopa wszetecznego,
Dziwuiąc sie szaleństwu y postawam iego.
Rzekł, ktoby chciał rozum skryć by go nie szukano,
Cżystą skrzynkę s tego łba na to udziałano.
By nabarziey zaglądał, by napilniey kryslił,
Aby tu miał rozum być, ktoby sie domyslił.
By to była natura uczyniła Osła,
Wnetby z worem do młyna, mielibychmy posła.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.