Puk, puk, w okieneczko

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Puk, puk, w okieneczko
Podtytuł 121. z p. Oleskiego.
Rozdział Ballady
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wydania 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera) Cały zbiór
Pobierz jako: Pobierz Cały zbiór jako ePub (z zewnętrznego serwera) Pobierz Cały zbiór jako PDF (z zewnętrznego serwera) Pobierz Cały zbiór jako MOBI (testowo) (z zewnętrznego serwera)
Indeks stron

121.
z Oleskiego.

lVarA = \lyricmode { Puk, puk, w_o -- kie -- ne -- czko, wstań, wstań, ko -- cha -- ne -- czko, ko -- niom wo -- dy dać? Nie mo -- gę ja wstać, ko -- niom wo -- dy dać, zim -- na ro -- sa, a jam bo -- sa, nie mo -- gę wytr -- wać. }

sVarA = { a'4 a | a8 c \stemUp bes a | g4 g | g8 bes bes g | a bes \stemNeutral c e, | f2 | g8 g g a | bes2 | a8 g a \stemUp bes \stemNeutral | a2 | a8 a a a | a c \stemUp bes a | g a bes4 | e,4 f \bar "|." s }

\paper { #(set-paper-size "a4") }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\relative a {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff \sVarA
}
\addlyrics { \lVarA } }


Puk, puk, w okieneczko!
Wstań, wstań, kochaneczko,
Koniom wody dać!
Nie mogę ja wstać,
Koniom wody dać;
Zimna rosa,
A jam bosa,
Nie mogę wytrwać.

(Ułamek.)


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Juliusz Roger, anonimowy.