Pomoc:Samodzielność części tekstu

Z Wikiźródeł, wolnej bibliotekiCzęści utworu na podstronach[edytuj]

Z punktu widzenia technicznego nie ma to większego znaczenia, czy dany tekst znajduje się na stronie czy podstronie w przestrzeni głównej (aspekty techniczne dotyczące koncepcji podstron są omówione w innym poradniku.

Podstrony w sensie technicznym są to strony, gdzie występują ukośniki. Oprogramowanie wiki tworzy przy okazji automatycznie linki prowadzące „piętro wyżej”.

Eksporter wykorzystuje tę funkcjonalność przy tworzeniu e-booka:
Na pierwszym poziomie włączane są do e-booka wszystkie podstrony danej strony jeśli link znajduje się na stronie głównej. Włączane są również pod-podstrony, pod-pod-podstrony itd. Istotne jest, że „zaczynają się” tak jak strona główna.

Wynika z tego, że jeśli chcemy włączyć do e-booka podstrony (i tylko podstrony) strony głównej, zbędny jest (zazwyczaj) szablon {{summary}}. Może on być konieczny, gdy chcemy precyzyjnie sterować, które linki chcemy włączyć, które nie.

Na drugim poziomie (jeśli on istnieje) szablon {{summary}} jest konieczny.

Podstrony (pomijając ich wykorzystanie w procesie tworzenia e-booka) zachowują się jak inne strony Wikiźródeł. Nie mają na przykład swojej kolejności. Faktycznie oprogramowanie wiki układa w kolejności podstrony Przykład/1, Przykład/2 ... Przykład/100 (np. na stronie kategorii) jednak nie robi tego dla podstron: Przykład/Rozdział pierwszy, Przykład/Rozdział drugi, Przykład/Rozdział setny. Można otrzymać spis wszystkich podstron danej strony (fachowo: strony o tym samym prefiksie) ale to tyle.

Strona specjalna z podstronami

Jako podstrony tworzymy niesamodzielne części większej całości. Granica nie zawsze jest ścisła.

Co wskazuje na samodzielność lub niesamodzielność części utworu?[edytuj]

Co wskazuje na samodzielność części utworu?
  • różni autorowie
  • dowolna kolejność części
  • można znaleźć (a co najmniej przyjąć, że takie mogą być i będą miały rację bytu) inne zestawy utworów
  • wyjęcie jednego, kilku z nich nic nie zmieni
  • gdy dobór został dokonany nie przez autora ale kogoś innego
Co wskazuje na niesamodzielność części utworu?
  • wspólni bohaterowie, czas, miejsce
  • logiczna kolejność
  • nawiązywanie poszczególnych części do siebie
  • zawsze występują w tym samym układzie i kolejności

Jak widać, nie są to ostre kryteria. Biblia na przykład ma ustalony zestaw tekstów[1], ustaloną kolejność, ale na przykład teksty mają różnych autorów, dobór został dokonany przez jakąś grupę ludzi, kolejne księgi różni czas, miejsce, forma literacka itp. z kolei jednak tłumaczenia Biblii są „zamknięte” — czyli trudno sobie wyobrazić wydanie zawierające tłumaczenia różnych zespołów.

Samodzielne traktowane jako niesamodzielne[edytuj]

Czasami traktowanie formalnie samodzielnych utworów może być problematyczne i technicznie trudne. Dotyczy to sytuacji na przykład, gdy opracowujemy cykl artykułów albo listów zamieszczonych w jakimś czasopiśmie. Dokumenty takie mogą w ogóle nie mieć tytułu lub występować pod nazwą cyklu lub rubryki (stałego miejsca w czasopiśmie). Artykuły takie są identyfikowane pod zbiorczym tytułem, mimo że ich związek między sobą jest dość luźny. Nadanie im tytułów przez nas jest niecelowe. Lepiej się posługiwać nazwą cyklu i oznaczeniem poszczególnych artykułów „generycznym” kolejnym numerem (najczęściej rzymskim). Przykład: Listy z zakątka włoskiego.

  1. katolicki nieco inny niż protestancki, żydowski czy prawosławny itp.