Piszczek co Rybom grał

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Piszczek co Rybom grał
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Piſzcżek co Rybom grał.

PIſzcżkowi powiedziano, iż ryby ſłucháią,
Gdy im piſzcże ná brzegu, y z wody ſkakáią.
Chłop máło ſie nie roſpukł, ná brzegu piſkáiąc,
A potym wlazł do wody, w ſieć ie záganiáiąc.
A gdy ſieć wywlecżono, ryby ięły ſkákáć,
A piſzcżek do nich s kijem, á drugie iął łápáć.
W ten cżás kiedym im piſkał, tedy nie ſkakáły,
A teraz kiedy milcżę, tedy poſzáláły. 

Piszczek co Rybom grał.

PIszczkowi powiedziano, iż ryby słuchaią,
Gdy im piszcze na brzegu, y z wody skakaią.
Chłop mało sie nie rospukł, na brzegu piskaiąc,
A potym wlazł do wody, w sieć ie zaganiaiąc.
A gdy sieć wywleczono, ryby ięły skakać,
A piszczek do nich s kijem, a drugie iął łapać.
W ten czas kiedym im piskał, tedy nie skakały,
A teraz kiedy milczę, tedy poszalały.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.