Pastorałki i kolędy/Wojna nie drzymie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wiwat, wiwat zaśpiewajmy Wojna nie drzymie Woły moje, woły moje
Kolędy
Polska pastorałka, dedykowana od ludu proboszczowi. Tekst śpiewany jest na różne melodie z różnymi zmianami treści, również jako popularna pieśń dożynkowa.

KOLĘDA 110.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemUp f4 a8 a g4 \stemDown c8[ bes] |
\stemUp a8 a g g f4 r4 \bar ":|"

\stemDown c'8[ b] c d c4 a |
bes8[ a] bes c a4 \stemUp c, |

\stemDown c'8[ b] c d c4 a |
bes8[ a] bes c a4 \stemUp c, |

f4 a8 a g4 \stemDown c8[ bes] |
\stemUp a8 a g g f2 \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
Woj -- na nie drzy -- mie, trwo -- ga w_So -- li -- mie,
Bły -- ska -- ją gro -- ty, sy -- pią się ro -- ty,
A trzej w_ko -- ro -- nie, dą -- żą ku bra -- mie,
Kró -- la szu -- ka -- ją, Kró -- la wzy -- wa -- ją.
} }
\addlyrics { \small {
Zkąd się dzień ro -- dzi, woj -- sko po -- cho -- dzi:
} }Wojna nie drzymie, trwoga w Solimie[1],
Zkąd się dzień rodzi, wojsko pochodzi:
Błyskają groty, sypią się roty,
A trzej w koronie, dążą ku bramie,
Króla szukają, Króla wzywają.

W takiej przygodzie, zginiesz Herodzie,
Ba gdybyś zginął i w piekło kinął[2].
Echo w to szczęście, biega po mieście,
Padła nowina, że z Panny Syna,
Dawid swe plemię, ma w Betleemie.

Wschodnie korony, niosą ukłony,
A ztąd jest smutny Herod okrutny.
Gruchnęła sława, krzyknęła wrzawa:
Że dał na ziemię, Bóg święte plemię,
Jeszcze w Dawidzie krew nie wynijdzie.

Już się nam stawił, jarzma nas zbawił,
Pan z nieba rodem, pod złym Herodem:

Idą z królami i z taborami,
Muły, wielbłądy, i pułków rządy,
Lud srogi zbrojnie, rusza spokojnie.

Okryli ziemię ku Betleemie,
A z nieba wodze mają w tej drodze:
Herod zły wściekle, na swe przedpiekle,
Nowina z gości, naszej radości.
O gdyby skoczyć a w punkcie zoczyć,

Cnego dziedzica i królewicza.
Przed tym to Panem, wszystkie kolanem,
Padną narody, w pokoju zgody,
Tamci w Solimie, berło obejmie,
W dobry czas goście, dary przynoście.

Termin w podróży, gwiazda jest w róży,
Fortuną wasza, cześć Messyjasza;
A ten co szuka, Dawida wnuka,
Herod w chytrości, zdechnie ze złości,
Darmo się zbroi, zginie w krwi swojej.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Solima - Jerozolima, miejsce śmierci Heroda
  2. Przypis własny Wikiźródeł kinąć - opaść, rzucić, cisnąć


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).