Pastorałki i kolędy/Wiwat, wiwat zaśpiewajmy, Panu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Witaj Synu najśliczniejszy Wiwat, wiwat zaśpiewajmy Wojna nie drzymie
Witaj Synu najśliczniejszy Wiwat, wiwat zaśpiewajmy Wojna nie drzymie
Kolędy
Polska pastorałka, dedykowana od ludu proboszczowi. Tekst śpiewany jest na różne melodie z różnymi zmianami treści, również jako popularna pieśń dożynkowa.

KOLĘDA 109.


\relative c' {
\clef tenor
\time 2/4
\autoBeamOff

c8 g e c |
c'4 d | e d \bar ":|:"
\time 3/4
g4 a8 g f e |

f4 g8 f e d |
e8 f g4 f8[ e] |
d4 e r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Wi -- wat, wi -- wat za -- śpie -- wa -- jmy,
Je -- dni na gra -- niu, 
dru -- dzy śpie -- wa -- niu 
Pa -- na wy -- chwa -- la -- jmy.
} }
\addlyrics { \small {
Pa -- nu Bo -- gu chwa -- łę da -- jmy.
} }Wiwat, wiwat zaśpiewajmy, Panu Bogu chwałę dajmy.

|: Jedni na graniu, drudzy śpiewaniu Pana wychwalajmy :|

Przywitajmy maleńkiego, z czystej Panny zrodzonego:
|: Prośmy dla siebie, o miejsce w niebie, Jako Stwórcy swego. :|

Nizko przed nim upadajmy, honor Bogu wyświadczajmy:
|: Gościa nowego, Pana małego, Mile pozdrawiajmy. :|

Pan to jest świata wszystkiego, godzien tryumfu wielkiego:
|: Godzien i chwały, choć w ciele mały, Od ludu wszelkiego :|

A tak z tej wielkiej radości, winszujemy Jegomości:
|: Roku nowego, zdrowia czerstwego, Wszelkiej pomyślnośći:|

Niech Jegomość wesół będzie, przy teraźniejszej kolędzie:
|: Nam na śpiewaniu, także na graniu, Bynajmniej nie zbędzie :|

Napić się z nas każdy może, jeżeli co jest w gąsiorze;
|: Bedziem śpiewać hoc i przez całą noc: Chwała Tobie, Boże :|

Wiwat, wiwat każdy powie, gdy będziem pić Pańskie zdrowie;
|: Jak wypijemy, podziękujemy, Potem spać pójdziemy. :|


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).