Pastorałki i kolędy/Witaj Synu najśliczniejszy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KOLĘDA 108.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemUp c8 f f f f e16[ f] g8 f |
f a a a

a g16[ a] \stemDown bes8 a \bar "|:"
\stemUp f8 \stemDown f' f16[ e] d8 d4 c |

c8 c d c bes4 a |
c4 \stemUp e, f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj Sy -- nu naj -- śli -- czniej -- szy,
Wi -- taj Je -- zu naj -- wdzię -- czniej -- szy.
Li li, li li me -- mu,
Dzie -- cią -- tku ma -- łe -- mu,
Li li li.
} }Witaj Synu najśliczniejszy,
Witaj Jezu najwdzięczniejszy.
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Coś z niebieskich wysokości,
Spuścił się do mych wnętrzności.
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Tyś Bóg chwały niesłychanej,
Teraz Syn mój kochany,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Któremu nieba cześć dają,
Piersi cię me napawają.
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Witajcie oczka słodkiego,
Usteczka Syna drogiego,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

O Anieli! przybywajcie,
Snu Dzieciątku przyczyniajcie,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Śpiewajcie pieśni wdzięcznemu,
Jezusowi maleńkiemu,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Nynajże Jezu kochany,
Nynaj światu pożądany.
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Jezu krynico światłości,
Żródło przedziwnej słodkości,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Ludzie wszyscy przybywajcie,
Wszyscy Dzieciątku śpiewajcie,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.

Li li, li li Jezusowi,
Dzieciątku Zbawicielowi,
Li li, li li memu,
Dzieciątku małemu,
Li li li.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).