Pastorałki i kolędy/A to co ziemianie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

KOLĘDA 3.


\relative a {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemDown a8 bes c4 |
d8 d c4 |
a8 bes c4 |
d8 d c4 \bar "|."

\stemUp a8 a g g |
\stemDown c c bes bes |
\stemUp a a g g |

\stemDown c8 c bes bes |
a bes c \stemUp f, |
a g f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
A to co zie -- mia -- nie!
Bóg le -- ży na sia -- nie:
Le -- ży, le -- ży dzie -- cią -- te -- czko,
Slicz -- ne mi -- łe pa -- nią -- te -- czko,
Do lu -- dzi się u -- śmie -- cha.
} }A to co ziemianie!
Bóg leży na sianie:
Leży, leży dzieciąteczko,
Sliczne miłe paniąteczko,
Do ludzi się uśmiecha.

Pasterze weseli, że Boga ujrzeli:
Podarunki mu składają,
Przyśpiewują, przygrywają,
Z wielką wszystkim uciechą.

I my tam pójdziemy, cieszyć się będziemy:
Zaśpiewamy piosnkę społem,
Uderzymy o żłób czołem,
Ucieszmy dziecinę.

Ale cóż mu damy, kiedy nic nie mamy:
Ja barana poprowadzę,
A ja koźlę na sie wsadzę
Oddamy za zwierzynę.

A potem przy żłobie wyskoczymy sobie:
Hoca, hoca bracia mili,
Ucieszmy się przy tej chwili,
A kochajmy dziecinę.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).