Pastorałki i kolędy/Bóg się w ciele zjawił

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


A to co ziemianie Bóg się w ciele zjawił Eja po kolędzie, po kolędzie
A to co ziemianie Bóg się w ciele zjawił Eja po kolędzie, po kolędzie
Kolędy

KOLĘDA 4.


\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4
\autoBeamOff

\stemUp f8 a \stemDown c bes | c4 a |
\stemUp f8 a \stemDown c bes | c4 bes |

\stemUp a4 g | f2 \bar "|."
a8 a a c, |
\stemDown c' c bes bes |

\stemUp a8 a a c, |
\stemDown c' c bes bes |
\stemUp a4 g | f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bóg się w_cie -- le zja -- wił, A -- by lud swój zba -- wił, Szczę -- śli -- wie:
Ludz -- ką nę -- dzę z_cia -- łem w_cza -- sie,
Wzię -- ło Bo -- skie sło -- wo na się, O dzi -- wie!
} }Bóg się w ciele zjawił, Aby lud swój zbawił, Szczęśliwie:
Ludzką nędzę z ciałem w czasie,
Wzięło Boskie słowo na się, ...O dziwie!

Już nie w majestacie, ani w drogiej szacie, Okryty:
Leży w ubogim żłóbeczku,
I w malutkim ciałeczku, ...Bóg skryty.

W stajence ubogiej, przy mateńce drogiej, Przebywa:
Śliczne, Boskie dzieciąteczko,
Maluteńkie paniąteczko, ...Spoczywa.

Już śpi, już się śmieje, już płacze, już zieje, Mży oczy:
Ach, ach, ach, ach! toć to dziwy,
Pan nad Pany, Bóg prawdziwy, ...Łzy toczy.

Cud to niepojęty, jako ten Pan święty, Wszedł w pęta:
Drży drży drży drży, ogrzewają,
Chu chu chu chu chuchają, ...Bydlęta.

Czego nie uznali ludzie źli, zuchwali, Poznają
Wół wół wół wół, wół dwurogi,
Osioł biedny, człek ubogi. ...Klękają.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).