Panna co nie kazała s kucharkami grać

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Panna co nie kazała s kucharkami grać
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Pánná co nie kazáłá s kuchárkámi gráć.

PAnná mowiąc s pánicem, rzekłá iż ſzáleieſz,
Wſzytko graſz s kuchárkámi, więc tátárkę ſieieſz,
Ten rzekł: dobráć tátárká, gdy nie maſz pſzenice,
Zywić ſie iáko mogąc, áby zbyć teſknice,
Pánná rzecże, dobrze ták ná głupiego chłopá,
Snadź lepſzy ſnop pſzenice, niż tátárki kopá.
Ten rzekł ná pſzenicę więc muśi oráć wiele,
A tátárecżká miła, bárzo płodne zyele. 

Panna co nie kazała s kucharkami grać.

PAnna mowiąc s panicem, rzekła iż szaleiesz,
Wszytko grasz s kucharkami, więc tatarkę sieiesz,
Ten rzekł: dobrać tatarka, gdy nie masz pszenice,
Zywić sie iako mogąc, aby zbyć tesknice,
Panna rzecze, dobrze tak na głupiego chłopa,
Snadź lepszy snop pszenice, niż tatarki kopa.
Ten rzekł na pszenicę więc musi orać wiele,
A tatareczka miła, barzo płodne zyele.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.