Nieszczęśliwa ta wojenka

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Nieszczęśliwa ta wojenka
Podtytuł 31. z p. Kozielskiego.
Rozdział Pieśni wojackie
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wydania 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI  Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
wyk. trad. Iwona Wylęgała z Krapkowic
realiz. Borys Kozielski

31.
z p. Kozielskiego.


 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = #"violin" 
\key c \major
\time 4/4
\autoBeamOff
c'4. c8 g4. g8 | e'4. e8 d4 c4 | f4. f8 g4. e8 | d4  (b) g2 |
\break 
c4.  c8 g4. g8 | e'4. e8 d4 c4 | f4. f8 g4 e | d2 c
\bar "|." 
} 

\addlyrics { \small {
Nie -- szczę -- śli -- wa ta wo -- jen -- ka, co ja na nię mu -- szę,
boć ja ma -- sze -- ro -- wać mu -- szę bez gó -- ry i la -- sy.
}
}

Nieszczęśliwa ta wojenka,
Co ja na nię muszę,
Boć ja maszerować muszę
Bez góry i lasy.

Grają, trąbią i bębnują,
Na waltorniach grają,
Ubogiemu wojaczkowi
Krwawe łzy kapają.

Zostań z Bogiem, ma kochanko,
Na potomne czasy,
Boć ja maszerować muszę
Bez góry i lasy.

Zostań z Bogiem, ma kochanko,
Niech ci Bóg pomoże,
Boć ja maszerować muszę
Bez czerwone morze.

Jak za morze przepłynęli
I na brzegu stanęli,
Tam się wszyscy wojaczkowie
Na śmierć przeprosili.

Jeno jeden nie przeprosił,
Ten, co bęben nosił;
Bo on pedział[1] iż nie zginie,
Iż go kula minie.

Piérwsza kula wyleciała,
W bęben uderzyła:
Oto masz, ty bębenisto,
Piérwsza twoja była!

Żaden tyle nie wystoi[2]
Co wojaczek musi,
Choćby strzały z nieba prały,
Maszerować musi.

Przypisy

  1. Zamiast: powiedział.
  2. Germanizm, zamiast: cierpi.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.