Litwin z Lachawicą

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Litwin z Lachawicą
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Litwin z Lácháwicą.

LItwin gdzieś Lácháwice upogiwſzy doſtał,
Potym nieborak przy niey, co miał ſobie poſłał,
Ráno ſie drugim ſkarżył co mu ſie trefiło,
Obudził ſie á w bok mu wielmi ciopło było.
Poſzcżupáinż ia bráce, áno ſcoś miękoho,
Mowlu dowiedáiuż ſie pewnie ſzcżo ieſt coho.
Poniucháiu áż ſmierdzić iák lichoie rowno,
Pokuſzáiu áż pánie miło ſtywſzy gowno. 

Litwin z Lachawicą.

LItwin gdzieś Lachawice upogiwszy dostał,
Potym nieborak przy niey, co miał sobie posłał,
Rano sie drugim skarżył co mu sie trefiło,
Obudził sie a w bok mu wielmi ciopło było.
Poszczupainż ia brace, ano scoś miękoho,
Mowlu dowiedaiuż sie pewnie szczo iest coho.
Poniuchaiu aż smierdzić iak lichoie rowno,
Pokuszaiu aż panie miło stywszy gowno.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.