Kucharka księża chłopstwo oszukała

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Kucharka księża chłopstwo oszukała
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Kuchárká kſięża chłopſtwo oſzukáłá.

CHłopi gdy ſie burzyli w Niemcech onych cżáſow,
Wiele Kſięża użyli od nich ſwych niewcżaſow.
Kſiądz ieden ſtáry ze wśi wynioſł ſie do miáſtá,
Zoſtáwiwſzy tám ſprzęty, więc iego niewiáſtá.
Ucżyniwſzy w gárniec wcżás, tám gi zoſtáwiłá,
A ony plugáſtwá ſwe, miodem przyłożyłá.
Zyadſzy chłopſtwo miod z wirzchu, fig ſie domácáli,
Ale od nich gardzielmi, co zyedli, puſzcżáli. 

Kucharka księża chłopstwo oszukała.

CHłopi gdy sie burzyli w Niemcech onych czasow,
Wiele Księża użyli od nich swych niewczasow.
Ksiądz ieden stary ze wsi wyniosł sie do miasta,
Zostawiwszy tam sprzęty, więc iego niewiasta.
Uczyniwszy w garniec wczas, tam gi zostawiła,
A ony plugastwa swe, miodem przyłożyła.
Zyadszy chłopstwo miod z wirzchu, fig sie domacali,
Ale od nich gardzielmi, co zyedli, puszczali.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.