Kowal wedla Kupca

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Kowal wedla Kupca
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Kowal wedla Kupcá.

KOwal ieden ubogi, wedla kupcá mieſzkał,
Robiąc ſobie był weſoł, ni ocż ſie nie troſkał.
A iże ſwym ſpiewániem, bogacżá fráſował,
Zárzućił go pieniądzmi, y myſl mu zepſował.
Bacząc kowal odmiánę, pieniądze záś wroćił,
Wſzákbym ták ſobie zdrowia kilá lat ukroćił.
Wolę to co zárobię weſoło ſpiewáiąc,
Niż o pieniądzach myſlić, łákomie zbieráiąc. 

Kowal wedla Kupca.

KOwal ieden ubogi, wedla kupca mieszkał,
Robiąc sobie był wesoł, ni ocz sie nie troskał.
A iże swym spiewaniem, bogacza frasował,
Zarzucił go pieniądzmi, y mysl mu zepsował.
Bacząc kowal odmianę, pieniądze zaś wrocił,
Wszakbym tak sobie zdrowia kila lat ukrocił.
Wolę to co zarobię wesoło spiewaiąc,
Niż o pieniądzach myslić, łakomie zbieraiąc.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.