Jako Swinię oszukać

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Jako Swinię oszukać
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Jáko Swinię oſzukáć.

JEden ſie ná potrzebie iákoś s Swinią zwádził,
Yiákoby ſie pomśćić drugiego ſie rádził.
Ten rzekł, pátrz gdy gdzie gowno kęs przyſkorupieie,
Pewnieć ſie więc y drugi przy tobie náſinieie.
Wyſarkniſz rzadkie treſtką, że ſkorká zoſtánie,
Ptrzże s kątá áliśći oná dybye ná nie.
A gdy porwie ſkorupkę, prawdá dobra páni,
Dáleko było lepiey zgodą mieſzkáć z námi. 

Jako Swinię oszukać.

JEden sie na potrzebie iakoś s Swinią zwadził,
Yiakoby sie pomścić drugiego sie radził.
Ten rzekł, patrz gdy gdzie gowno kęs przyskorupieie,
Pewnieć sie więc y drugi przy tobie nasinieie.
Wysarknisz rzadkie trestką, że skorka zostanie,
Ptrzże s kąta aliści ona dybye na nie.
A gdy porwie skorupkę, prawda dobra pani,
Daleko było lepiey zgodą mieszkać z nami.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.