Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 12 lutego 2010 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r. • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 12 lutego 2010 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli

Warszawa, 24 lutego 2010 r.


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r.


1.3. Rada ds. TRIPS — przygotowania do posiedzenia (Genewa, 2-3 marca 2010 r.)


Rozpatrywane dokumenty:
– WTO/AIR/3510 (agenda posiedzenia Rady TRIPS).


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Bez uwag. Delegacja zapozna się z informacjami Komisji.


Do wiadomości delegacji Polski:
Najbliższe spotkanie Rady ds. TRIPS odbędzie się w dniach 2-3 marca 2010 r. w Genewie. Przewidziany jest standardowy porządek obrad. Na 4 marca zaplanowano Sesję Specjalną TRIPS poświęconą wielostronnemu systemowi zgłaszania i rejestracji oznaczeń geograficznych win i wyrobów spirytusowych.

Spotkanie przygotowawcze ekspertów ds. TRIPS/IPR odbyło się 15 lutego w Brukseli. Komisja zapowiedziała na nim kontynuowanie swoich aktywnych działań w sprawie oznaczeń geograficznych. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie tematem nierolnych oznaczeń geograficznych, planuje zorganizowanie w tej sprawie konsultacji społecznych.

Brak jest informacji o zmianach stanowisk w kwestii TRIPS i Konwencji o Bioróżnorodności.

Natomiast w sprawie współpracy technicznej i transferu technologii, Komisja poprosiła państwa członkowskie o przedstawianie własnych propozycji w tym zakresie.


5. Sprawy różne
– przejrzystość prac nad ACTA


Rozpatrywane dokumenty:

– dok. „ACTA — Submission by the Friends of Transparency: Austria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Poland, Netherlands, Sweden and the United Kingdom”.


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
W razie dyskusji nad inicjatywą „Friends of Transparency”, do której Polska się przyłączyła, delegat będzie mógł przypomnieć stanowisko Polski, zgodnie z którym opowiadamy się za zapewnieniem jak największej przejrzystości prac nad ACTA oraz wyrazić nadzieję, że podczas jednej z najbliższych sesji negocjacyjnych Porozumienia ACTA zostanie osiągnięty postęp w kwestii jawności dokumentów negocjacyjnych.

Do wiadomości delegacji Polski:
Planowane jest zaprezentowanie na forum Komitetu wspólnej inicjatywy Austrii, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Francji[1], Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Polski, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, mającej na celu wypracowanie wspólnego stanowiska UE dotyczącego konieczności ujawnienia dokumentów negocjacyjnych ACTA, które mogłoby zostać zaprezentowane podczas kolejnej rundy negocjacji.

Sporządzili: Krzysztof Guzowski / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / DP / 421 04 52 / kguzowskiatmkidn.gov.pl
Dariusz Urbański / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / DP / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl
Akceptował: Dominik Skoczek / Dyrektor / MKiDN / Departament Prawny


Data: 24 lutego 2010 r.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – tylko raz Francji'.
Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP