Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, dnia 2 września 2010 r.


INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI
na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji
w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli


Data poprzedniego posiedzenia: 15 lipca 2010 r.

Informacje na temat przedstawiciela Polski na posiedzenie
Imię i nazwisko/stanowisko: Dariusz Urbański / główny specjalista
Instytucja/komórka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny
Numer telefonu: 022 421 04 35 Numer faksu: 022 826 39 56
Adres poczty elektronicznej: durbanskiatmkidn.gov.pl
PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie porządku obrad

Rozpatrywane dokumenty:
– CM 4230/10.

Stanowisko do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegacja nie zgłosi uwag do porządku obrad.

2. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

Rozpatrywane dokumenty:
– 12926/10 RESTREINT UE, DS 1535/10 RESTREINT UE.


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:

a) Informacja w sprawie rezultatów 10. rundy negocjacji (16-20 sierpnia, Waszyngton)
Delegacja zapozna się z informacją.

b) Egzekwowanie na drodze prawa karnego
Delegacja wyrazi zgodę na proponowaną przez PRES zmianę zapisu w stanowisku UE, dotyczącego obowiązku ścigania z urzędu przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej. Zamiast proponowanego dotychczas ograniczenia tego obowiązku do syutuacji[1], w których występuje „ważny interes publiczny” („significant public interest”), ściganie ex-officio miałoby następować „w odpowiednich przypadkach” („in appropriate cases”). Dla uniknięcia niejasności interpretacyjnych, delegacja będzie ponadto dążyć do wprowadzenia zapisu potwierdzającego, że określenie tych „odpowiednich przypadków” nastąpi według przepisów prawa krajowego.

c) Egzekwowanie praw w środowisku cyfrowym
Delegacja nie zabierze głosu.

d) Egzekwowanie na drodze prawa cywilnego
W odniesieniu do przepisów dotyczących odszkodowań, delegacja poprosi o wyjaśnienie, czy zawarte w art. 2.2 ust. 3 (c) sformułowanie „additional damages” ma oznaczać znane z prawa amerykańskiego „punitive damages”. Natomiast w przypadku dyskusji nad tym przepisem, delegacja opowie się za jego fakultatywnym charakterem i zamianą słowa „shall” na „may”.


Do wiadomości delegacji Polski:
10. runda negocjacyjna ws. Porozumienia ACTA, wcześniej zapowiadana jako spotkanie o charakterze roboczym, odbyła się w dniach 16-20 sierpnia w Waszyngtonie. Informacje o jej przebiegu zostaną przedstawione dopiero na posiedzeniach Komitetu ds. Polityki Handlowej i Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września. Z informacji przekazanych nieformalnie przez PRES wynika, że pozostałe strony negocjacji mają trudność z zaakceptowaniem proponowanego przez UE ograniczenia obowiązku ścigania z urzędu przestępstw przeciwko IPR tylko do przypadków, w których występuje „ważny interes publiczny”.

Kolejna runda będzie miała miejsce w Tokio w połowie września i jest zapowiadana jako ostatnia.

3. Sprawy różne

Brak informacji o sprawach rozpatrywanych w tym punkcie.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptowała: Ewa Ziemiszewska / Zastępca Dyrektora / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / 421 04 90 / eziemiszewskaatmkidn.gov.pl


Zatwierdził: Piotr Żuchowski / Sekretarz Stanu / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data: 2 września 2010 r.


Przypisy

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – sytuacji.
Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP