Strona:2010-09-03 Friends of Presidency negotiation instructions of Poland.pdf/1

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  Warszawa, dnia 2 września 2010 r.


  INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI
  na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji
  w dniu 3 września 2010 r. w Brukseli


  Data poprzedniego posiedzenia: 15 lipca 2010 r.

  Informacje na temat przedstawiciela Polski na posiedzenie
  Imię i nazwisko/stanowisko: Dariusz Urbański / główny specjalista
  Instytucja/komórka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny
  Numer telefonu: 022 421 04 35 Numer faksu: 022 826 39 56
  Adres poczty elektronicznej: durbanskiatmkidn.gov.pl
  PORZĄDEK OBRAD

  1. Przyjęcie porządku obrad

  Rozpatrywane dokumenty:
  – CM 4230/10.

  Stanowisko do zaprezentowania podczas posiedzenia:
  Delegacja nie zgłosi uwag do porządku obrad.

  2. Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

  Rozpatrywane dokumenty:
  – 12926/10 RESTREINT UE, DS 1535/10 RESTREINT UE.


  Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:

  a) Informacja w sprawie rezultatów 10. rundy negocjacji (16-20 sierpnia, Waszyngton)
  Delegacja zapozna się z informacją.

  b) Egzekwowanie na drodze prawa karnego

  Delegacja wyrazi zgodę na proponowaną przez PRES zmianę zapisu w stanowisku UE, dotyczącego obowiązku ścigania z urzędu przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej. Zamiast proponowanego dotychczas ograniczenia tego obowiązku do syutuacji[1], w których występuje „ważny interes publiczny” („significant public interest”), ściganie ex-officio miałoby następować „w odpowiednich przypadkach” („in appropriate cases”). Dla uniknięcia niejasności interpretacyjnych, delegacja będzie ponadto dążyć do wprowadzenia zapisu potwierdzającego, że określenie tych „odpowiednich przypadków” nastąpi według przepisów prawa krajowego.

  1. Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; powinno być – sytuacji.