Strona:2010-09-03 Friends of Presidency negotiation instructions of Poland.pdf/2

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  c) Egzekwowanie praw w środowisku cyfrowym
  Delegacja nie zabierze głosu.

  d) Egzekwowanie na drodze prawa cywilnego
  W odniesieniu do przepisów dotyczących odszkodowań, delegacja poprosi o wyjaśnienie, czy zawarte w art. 2.2 ust. 3 (c) sformułowanie „additional damages” ma oznaczać znane z prawa amerykańskiego „punitive damages”. Natomiast w przypadku dyskusji nad tym przepisem, delegacja opowie się za jego fakultatywnym charakterem i zamianą słowa „shall” na „may”.


  Do wiadomości delegacji Polski:
  10. runda negocjacyjna ws. Porozumienia ACTA, wcześniej zapowiadana jako spotkanie o charakterze roboczym, odbyła się w dniach 16-20 sierpnia w Waszyngtonie. Informacje o jej przebiegu zostaną przedstawione dopiero na posiedzeniach Komitetu ds. Polityki Handlowej i Przyjaciół Prezydencji w dniu 3 września. Z informacji przekazanych nieformalnie przez PRES wynika, że pozostałe strony negocjacji mają trudność z zaakceptowaniem proponowanego przez UE ograniczenia obowiązku ścigania z urzędu przestępstw przeciwko IPR tylko do przypadków, w których występuje „ważny interes publiczny”.

  Kolejna runda będzie miała miejsce w Tokio w połowie września i jest zapowiadana jako ostatnia.

  3. Sprawy różne

  Brak informacji o sprawach rozpatrywanych w tym punkcie.

  Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

  Akceptowała: Ewa Ziemiszewska / Zastępca Dyrektora / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / 421 04 90 / eziemiszewskaatmkidn.gov.pl


  Zatwierdził: Piotr Żuchowski / Sekretarz Stanu / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


  Data: 2 września 2010 r.