Strona:2010-02-26 Trade Policy Committee negotiation instructions of Poland.pdf/1

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  Warszawa, 24 lutego 2010 r.


  Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r.


  1.3. Rada ds. TRIPS — przygotowania do posiedzenia (Genewa, 2-3 marca 2010 r.)


  Rozpatrywane dokumenty:
  – WTO/AIR/3510 (agenda posiedzenia Rady TRIPS).


  Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
  Bez uwag. Delegacja zapozna się z informacjami Komisji.


  Do wiadomości delegacji Polski:
  Najbliższe spotkanie Rady ds. TRIPS odbędzie się w dniach 2-3 marca 2010 r. w Genewie. Przewidziany jest standardowy porządek obrad. Na 4 marca zaplanowano Sesję Specjalną TRIPS poświęconą wielostronnemu systemowi zgłaszania i rejestracji oznaczeń geograficznych win i wyrobów spirytusowych.

  Spotkanie przygotowawcze ekspertów ds. TRIPS/IPR odbyło się 15 lutego w Brukseli. Komisja zapowiedziała na nim kontynuowanie swoich aktywnych działań w sprawie oznaczeń geograficznych. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie tematem nierolnych oznaczeń geograficznych, planuje zorganizowanie w tej sprawie konsultacji społecznych.

  Brak jest informacji o zmianach stanowisk w kwestii TRIPS i Konwencji o Bioróżnorodności.

  Natomiast w sprawie współpracy technicznej i transferu technologii, Komisja poprosiła państwa członkowskie o przedstawianie własnych propozycji w tym zakresie.


  5. Sprawy różne
  – przejrzystość prac nad ACTA


  Rozpatrywane dokumenty:

  – dok. „ACTA — Submission by the Friends of Transparency: Austria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Poland, Netherlands, Sweden and the United Kingdom”.


  Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
  W razie dyskusji nad inicjatywą „Friends of Transparency”, do której Polska się przyłączyła, delegat będzie mógł przypomnieć stanowisko Polski, zgodnie z którym opowiadamy się za zapewnieniem jak największej przejrzystości prac nad ACTA oraz wyrazić nadzieję, że podczas jednej z najbliższych sesji negocjacyjnych Porozumienia ACTA zostanie osiągnięty postęp w kwestii jawności dokumentów negocjacyjnych.