Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 12 lutego 2010 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 5 lutego 2010 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 12 lutego 2010 r. • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r.
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 5 lutego 2010 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 12 lutego 2010 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 26 lutego 2010 r.

Warszawa, 10 marca 2010 r.


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu ds. Polityki Handlowej w dniu 12 lutego 2010 r.


4. ACTA: przygotowania do 8-ej rundy negocjacji (Nowa Zelandia, 12-16 kwietnia br.)


Rozpatrywane dokumenty:
– m.d. 124/10.


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegat nie zabierze głosu. W razie potrzeby będzie mógł przypomnieć stanowisko Polski, dotyczące konieczności jak najszybszego ujawnienia dokumentów negocjacyjnych oraz zawarte poniżej stanowisko w zakresie egzekwowania praw w środowisku cyfrowym i przepisów karnych.


Do wiadomości delegacji Polski:
Kolejna runda negocjacji ws. ACTA odbędzie się w dniach 12-16 kwietnia br. w Wellington. Planowana jest dyskusja na temat wszystkich najważniejszych rozdziałów ACTA, tj. przepisów celnych, karnych, cywilnoprawnych oraz dotyczących Internetu (egzekwowania praw w środowisku cyfrowym). Zostanie ponadto poruszony temat przejrzystości prac.

Stanowisko UE zostało wypracowane na posiedzeniach grup roboczych ds. własności intelektualnej (środki cywilnoprawne), grup Friends of Presidency (środki karne) oraz grup roboczych ds. Unii Celnej. Kwestie horyzontalne, w tym dotyczące przejrzystości prac, były przedmiotem obrad Komitetu ds. Polityki Handlowej.

Polska nie zgłaszała szczegółowych uwag do rozdziałów dotyczących środków cywilnoprawnych i Internetu, przy czym w tej ostatniej kwestii wyrażaliśmy pogląd, iż regulacje w tym zakresie nie powinny wykraczać poza rozwiązania przyjęte w acqui (w szczególności w dyrektywie 2000/31/WE o handlu elektronicznym i 2001/29/WE o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym) i powinny być z nimi w jak największym stopniu zgodne.

Natomiast odnośnie przepisów karnych, poważny sprzeciw Polski wzbudził zapis przewidujący obowiązek ścigania z urzędu wszystkich przestępstw dotyczących praw własności intelektualnej. W ramach kompromisu, Polska zgodziła się pozostawienie tego przepisu, przy jednoczesnym jego ograniczeniu do przypadków, gdzie występuje ważny interes publiczny, który zostanie określony zgodnie z prawem krajowym.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / DP / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptował: Dominik Skoczek / Dyrektor / MKiDN / Departament Prawny


Data: 10 marca 2010 r.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP