Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r. • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli

Warszawa, dnia 23 lipca 2009 r.


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r.


ACTA: wyniki 5-ej rundy negocjacji (Rabat, 16-17 lipca br.) oraz przygotowania do kolejnej rundy (październik br.)


Rozpatrywane dokumenty:
– 453/09, 455/09.


Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegacja zapozna się ze sprawozdaniem z 5 rundy negocjacji porozumienia ACTA, a w szczególności z dokładnymi ustaleniami dotyczącymi zakresu informacji, jaki może być udostępniany zainteresowanym podmiotom społecznym.


Do wiadomości delegacji polskiej:
Piąta runda negocjacji Porozumienia ACTA odbyła się w dniach 16-17 lipca br. w Rabacie (Maroko). Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Komisji, dyskusja dotyczyła współpracy międzynarodowej, praktyk w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz spraw instytucjonalnych (Polska nie zgłaszała uwag w tym zakresie). Uczestnicy dyskutowali także na temat przejrzystości prac, w tym udostępniania informacji uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej oraz innym zainteresowanym podmiotom społecznym.

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami pomiędzy negocjującymi stronami, projekty poszczególnych rozdziałów nie powinny być udostępniane poza kręgi administracji publicznej. Uniemożliwia to przeprowadzenie konsultacji społecznych tych dokumentów. Może także spowodować niejasności w przypadku ewentualnego pojawienia się wniosku o ich udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / DP / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptowała: Ewa Ziemiszewska / Zastępca Dyrektora / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / DP / 421 04 90 / eziemiszewskaatmkidn.gov.pl


Data: 23 lipca 2009 r.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP