Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 — specjalne spotkanie ekspertów ds. własności intelektualnej w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 — specjalne spotkanie ekspertów ds. własności intelektualnej w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r.
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 — specjalne spotkanie ekspertów ds. własności intelektualnej w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2008 r.
INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELA POLSKI
na posiedzenie Komitetu 133 — specjalne spotkanie ekspertów ds. własności intelektualnej
w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli
Informacje na temat przedstawicieli Polski na posiedzenie
Imię i nazwisko/stanowisko: Dariusz Urbański / główny specjalista
Instytucja/komórka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / Wydział Prawa Medialnego i Autorskiego
Numer telefonu: 421 04 35 Numer faksu: 826 39 56
Adres poczty elektronicznej: durbanskiatmkidn.gov.pl
PORZĄDEK OBRAD

1. Porozumienie ACTA (Porozumienie handlowe ws. zwalczania podróbek) — koordynacja przed kolejną sesją negocjacyjną

Rozpatrywane dokumenty:
– 549i/08, 549c/08, 549e/08, 549d/08.


Stanowisko do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Instytucja wiodąca: MKiDN
Instytucje współpracujące: MG, UPRP, MF, MRiRW, MS.


Delegacja nie zgłosi nowych uwag. W razie potrzeby będzie mogła wziąć udział w dyskusji w oparciu o stanowisko prezentowane dotychczas (dokumenty 416/08 i 547/08).


Do wiadomości delegacji polskiej:
Polska zgłosiła uwagi do rozdziałów Porozumienia ACTA dotyczących przepisów cywilnych i karnych.

Odnośnie procedury cywilnej, Polska domagała się, aby decyzja co do wydania zarządzenia tymczasowego przeciwko osobie naruszającej prawa własności intelektualnej była pozostawiona sądowi.

Odnośnie przepisów karnych, domagamy się doprecyzowania zakresu pojęcia przestępstw popełnianych na „skalę handlową”. Polska uważa, że przepisy te nie powinny określać szczegółowo procedur, ani środków karnych — wystarczające jest zobowiązanie do stosowania środków „proporcjonalnych, skutecznych i odstraszających”.

Mamy też zastrzeżenia odnośnie kryminalizacji camcordingu (tj. nagrywania filmów kamerą w kinie). Ten proceder może być skutecznie zwalczany innymi środkami, natomiast uznanie go za przestępstwo jest zbyt restrykcyjne.
W dniach 15-18 grudnia br. w Paryżu będzie miała miejsce kolejna sesja negocjacyjna, której gospodarzem tym razem będzie Unia Europejska (poprzednie sesje odbywały się w Stanach Zjednoczonych, Japonii i Szwajcarii).

2. Sprawy różne:
– Porozumienie ACTA — stan negocjacji w zakresie środków cywilnych

Rozpatrywane dokumenty:
– 549f/08, 549g/08, 549b/08, 549h/08.


Stanowisko do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Instytucja wiodąca: MKiDN
Instytucje współpracujące: MG, UPRP, MF, MRiRW, MS.


Delegacja zapozna się z informacją Komisji.


Do wiadomości delegacji polskiej:
W tym punkcie Komisja przedstawi informację na temat stanu negocjacji w zakresie środków cywilnych, w którym wciąż występują rozbieżności pomiędzy negocjującymi stronami.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptowała: Ewa Ziemiszewska / Zastępca Dyrektora / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny


Zatwierdził: Piotr Żuchowski / Sekretarz Stanu / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Data: 2 grudnia 2008 r.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP