Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 11 lipca 2008 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r. • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 11 lipca 2008 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 3 grudnia 2008 r. w Brukseli

Warszawa, dnia 10 września 2008 r.


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r.


2. Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), 2nd negotiating session (Washington, 29 and 30 July 2008): report


Rozpatrywane dokumenty:
– brak nowych dokumentów.

Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegacja zapozna się z informacją na temat drugiej sesji negocjacyjnej, która odbyła się w dniach 29-30 lipca br. w Waszyngtonie.

Delegacja wyrazi zadowolenie z faktu, iż stanowisko WE odnośnie rozdziału 2 Porozumienia ACTA dot. środków cywilnoprawnych (dokument 411/08) zostało przygotowane w oparciu o dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz poinformuje o przesłaniu na piśmie uwagi dotyczącej art. 2.6 ust. 1 (tekst w załączeniu).

Do wiadomości delegacji polskiej:
W odniesieniu do dokumentu 411/08 (dokument UE z naniesionymi zmianami do pierwotnej propozycji USA i Japonii - wersja z 9 września) zauważyć należy, iż art. 2.6 ust. 1 przewiduje obecnie, iż sąd byłby zobowiązany wydać „zarządzenie tymczasowe” („interlocutory injunction”) na wniosek strony. Tekst ten powinien zostać przeredagowany, tak aby wskazywał na uprawnienie sądu do wydania podobnego zarządzenia przy pozostawieniu ostatecznej decyzji w gestii sądu.

Nawiązując do sformułowań użytych w innych częściach porozumienia, odpowiedni fragment art. 2.6 ust. 1 powinien zatem brzmieć:

„Each party shall provide that its judicial authorities shall have the authority, at the request of the applicant, to issue an interlocutory injunction intended to prevent any imminent infringement of an intellectual property right”.

Uwaga ta została także włączona do instrukcji na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej (Patenty) w dniu 11 września, podczas którego ma być omawiane Porozumienie ACTA.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP