Strona:2008-09-12 Trade Policy Committee negotiation instructions of Poland.pdf

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  Warszawa, dnia 10 września 2008 r.


  Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 12 września 2008 r.


  2. Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), 2nd negotiating session (Washington, 29 and 30 July 2008): report


  Rozpatrywane dokumenty:
  – brak nowych dokumentów.

  Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
  Delegacja zapozna się z informacją na temat drugiej sesji negocjacyjnej, która odbyła się w dniach 29-30 lipca br. w Waszyngtonie.

  Delegacja wyrazi zadowolenie z faktu, iż stanowisko WE odnośnie rozdziału 2 Porozumienia ACTA dot. środków cywilnoprawnych (dokument 411/08) zostało przygotowane w oparciu o dyrektywę 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz poinformuje o przesłaniu na piśmie uwagi dotyczącej art. 2.6 ust. 1 (tekst w załączeniu).

  Do wiadomości delegacji polskiej:
  W odniesieniu do dokumentu 411/08 (dokument UE z naniesionymi zmianami do pierwotnej propozycji USA i Japonii - wersja z 9 września) zauważyć należy, iż art. 2.6 ust. 1 przewiduje obecnie, iż sąd byłby zobowiązany wydać „zarządzenie tymczasowe” („interlocutory injunction”) na wniosek strony. Tekst ten powinien zostać przeredagowany, tak aby wskazywał na uprawnienie sądu do wydania podobnego zarządzenia przy pozostawieniu ostatecznej decyzji w gestii sądu.

  Nawiązując do sformułowań użytych w innych częściach porozumienia, odpowiedni fragment art. 2.6 ust. 1 powinien zatem brzmieć:

  „Each party shall provide that its judicial authorities shall have the authority, at the request of the applicant, to issue an interlocutory injunction intended to prevent any imminent infringement of an intellectual property right”.

  Uwaga ta została także włączona do instrukcji na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej (Patenty) w dniu 11 września, podczas którego ma być omawiane Porozumienie ACTA.