Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA/Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA • Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 12 stycznia 2010 r. w Brukseli
Wkład MKiDN do instrukcji na posiedzenie Komitetu 133 w dniu 24 lipca 2009 r. Instrukcje dla delegatów polskiego rządu podczas negocjacji nad paktem handlowym ACTA
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Instrukcja dla przedstawiciela Polski na posiedzenie Przyjaciół Prezydencji w dniu 12 stycznia 2010 r. w Brukseli

Warszawa, 25 listopada 2009 r.


INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELI POLSKI
na posiedzenie
Grupy Roboczej ds. Własności Intelektualnej
w dniu 27 listopada 2009 r. w Brukseli


Data poprzedniego posiedzenia: 20 października 2009 r.

Informacje na temat przedstawicieli Polski na posiedzenie
Imię i nazwisko/stanowisko: Krzysztof Guzowski / główny specjalista
Instytucja/komórka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / Wydział Prawa Medialnego i Autorskiego
Numer telefonu: 421 02 51 Numer faksu: 826 39 56
Adres poczty elektronicznej: kguzowskiatmkidn.gov.pl
   
Imię i nazwisko/stanowisko: Anna Misiewicz / specjalista
Instytucja/komórka organizacyjna: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Departament Prawny / Wydział Prawa Medialnego i Autorskiego
Numer telefonu: 421 02 26 Numer faksu: 826 39 56
Adres poczty elektronicznej: amisiewiczatmkidn.gov.pl
PORZĄDEK OBRAD

1. Przyjęcie porządku obrad

Rozpatrywane dokumenty
– CM 4893/09

Stanowisko do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Delegacja nie zgłosi uwag do porządku obrad.

2. ACTA

a) Sprawozdanie Komisji i Prezydencji z rezultatów ostatniej sesji negocjacyjnej (Seul, 4-6 listopada 2009 r.)

b) Rozpatrzenie dokumentu ws. cywilnoprawnych środków egzekwowania praw (16178/09)

c) Rozpatrzenie dokumentu ws. egzekwowania praw w środowisku cyfrowym (16179/09)

Rozpatrywane dokumenty:
– 16178/09, 16179/09 (MKiDN nie otrzymało żadnego z tych dokumentów)
Stanowisko Polski do zaprezentowania podczas posiedzenia:
Ad. a) Delegacja wyrazi niezadowolenie, iż w dalszym ciągu nie przewidziano możliwości udostępniania partnerom społecznym dokumentów negocjacyjnych Porozumienia ACTA. Delegacja będzie mogła także poinformować, iż w przypadku złożenia wniosku o udostępnienie informacji ws. negocjacji ACTA, w trybie polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej (co jest prawdopodobne z uwagi na narastające zainteresowanie tematem), Rząd RP będzie miał bardzo ograniczoną możliwość odmowy udostępnienia dokumentów nie opatrzonych klauzulą RESTREINT, zawierających stanowisko Polski i UE w tych negocjacjach.
Ad. b) i c) Delegacja zgłosi zastrzeżenie analityczne, z uwagi na późne przesłanie dokumentów na posiedzenie.


Do wiadomości delegacji polskiej:
Ostatnia sesja negocjacyjna Porozumienia ACTA odbyła się w Seulu w dniach 4-6 listopada 2009 r. Omawiane były na niej rozdziały dotyczące Internetu, sankcji karnych oraz przejrzystości prac nad Porozumieniem.

3. Sprawy różne

Brak informacji o sprawach rozpatrywanych w tym punkcie.

Sporządził: Dariusz Urbański / główny specjalista / MKiDN / Departament Prawny / 421 04 35 / durbanskiatmkidn.gov.pl

Akceptował: Dominik Skoczek / Dyrektor / MKiDN / Departament Prawny


Zatwierdził: Piotr Żuchowski / Sekretarz Stanu / MKiDN


Data: 25 listopada 2009 r.

Public domain Na podstawie art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego akty normatywne, ich projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Powyższy tekst należy do tej grupy, a zatem nie jest przedmiotem prawa autorskiego (należy więc do domeny publicznej). Godło RP