Przejdź do zawartości

Dzieła Juliusza Słowackiego tom IV

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Juliusz Słowacki
Tytuł Dzieła Juliusza Słowackiego tom IV
Redaktor Henryk Biegeleisen
Wydawca Księgarnia Polska
Data wyd. 1894
Druk Drukarnia i litografia Pillera
i Spółki
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na commons
Inne Cały tom IV
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
DZIEŁA
JULIUSZA SŁOWACKIEGO
WYDAŁ
Dr. HENRYK BIEGELEISEN.
Z 7-ma portretami, 4-ma rysunkami poety, 4-ma podobiznami
autografów i tablicą porównawczą tekstu.
Tom IV.
Wydanie w 100 numerowanych egzemplarzach.
LWÓW.
NAKŁADEM KSIĘGARNI POLSKIEJ.
Z drukarni i litografii Pillera i Spółki.
1894.
SPIS RZECZY
w tomie czwartym zawartych.


Utwory J. Słowackiego z lat ostatnich

(1842-1848.)

Strona
1)  Tak mi Boże dopomóż (wierszy 48) (wierszy 284) 3—4
2)  Xiąże Niezłomny (Z Calderona de la Barca) tragedja we trzech częściach (w. 2933)
Dzień pierwszy (dwie zmiany) (w. 939)
Dzień drugi (jedna zmiana) (wierszt 1031)
Dzień trzeci (cztery zmiany) (wierszy 963)
5—108
7—39
40—74
75—108
3)  Xiądz Marek, poema dramatyczne we trzech aktach (wierszy 2835)
Akt pierwszy (wierszy 1169)
Akt drugi (wierszy 921)
Akt trzeci (wierszy 745)
109—201
111—146
147—177
178—201
4)  Sen srebrny Salomei, romans dramatyczny w pięciu aktach (wierszy 3389)
Akt pierwszy (dwie zmiany) (wierszy 919)
Akt drugi (wierszy 632)
Akt trzeci (wierszy 934)
Akt czwarty (wierszy 115)
Akt piąty (wierszy 790)
203—329
205—235
236—257
258—286
287—303
304—329
5)  Do autora trzech psalmów (Z. Krasińskiego) (wierszy 323) 331—342
6)  Do X. A. C(zartoryskiego) (w. prozą 322) 343—356
7)  Do emigracyi o potrzebie idei (w. prozą 402) 357—371
8)  Król Duch. Rapsod pierwszy (1423)
Pieśń pierwsza (wierszy 519)
Pieśń druga (wierszy 568)
Pieśń trzecia (wierszy 336)
373—420
375—391
392—409
410—420
9)  Głos brata J. Słowackiego do zgromadzonych i w klub zawiązać się chcących Polaków, przedstawiający potrzebę przyjęcia nowéj formy konfederacyjnéj (19 marca 1848 r.) (wierszy prozą 295) 421—432

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: Juliusz Słowacki, Henryk Biegeleisen.