Członkowie serce krolem obrali

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Członkowie serce krolem obrali
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Cżłonkowie ſerce krolem obráli.

CZłonkowie wſzyſcy ſercu, gdy kroleſtwo dáli,
Brzuch dworem, práwą rękę márſzałkiem obráli.
Dupá chciáłá do rády, márſzałek iey w gębę,
Rzekłá rozgniewawſzy ſie, wnet ia wam zágędę.
Jádą z gnoiem ná pole, dupá nie puśćiłá,
Potym ledwe iednániem, iż ſie uſkromiłá.
Dáli iey mieyſce w rádzye, á márſzałek káżdy,
By iey gębę ucierał áż do ſmierći záwżdy. 

Cżłonkowie serce krolem obrali.

CZłonkowie wszyscy sercu, gdy krolestwo dali,
Brzuch dworem, prawą rękę marszałkiem obrali.
Dupa chciała do rady, marszałek iey w gębę,
Rzekła rozgniewawszy sie, wnet ia wam zagędę.
Jadą z gnoiem na pole, dupa nie puściła,
Potym ledwe iednaniem, iż sie uskromiła.
Dali iey mieysce w radzye, a marszałek każdy,
By iey gębę ucierał aż do smierci zawżdy.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.