Co we trzidzieści lat po macierzy nie dał piskać

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Co we trzidzieści lat po macierzy nie dał piskać
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Co we trzidzieśći lat po mácierzy nie dał piſkáć

POſeł przyiechał, do miáſtá iednego,
Piſzcżkowie by mu gráli, przyſzli wnet do niego.
Ten rzekł: nie do tegoć mi, ábyſcie wiedzieli,
Bo mi mátká umárłá, oni powiedzieli,
Kſiążęciu, on go potym wnet náwiedzáć poſłał,
Upomináiąc s ſmutku, áby ſie nie troſkał.
Ten rzekł: iużći mię dawno, teſknicá minęłá,
Bo iuż ná trzydzyeśći lat, iáko mi zginęłá. 

Co we trzidzieści lat po macierzy nie dał piskać

POseł przyiechał, do miasta iednego,
Piszczkowie by mu grali, przyszli wnet do niego.
Ten rzekł: nie do tegoć mi, abyscie wiedzieli,
Bo mi matka umarła, oni powiedzieli,
Książęciu, on go potym wnet nawiedzać posłał,
Upominaiąc s smutku, aby sie nie troskał.
Ten rzekł: iużci mię dawno, tesknica minęła,
Bo iuż na trzydzyeści lat, iako mi zginęła.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.