Biblia Wujka (1923)/List do Filipian 4

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Poniżej znajduje się List do Filipian podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.

Biblia Wujka
Nowy Testament - List do Filipian

1 - 2 - 3 - 4


Rozdział IV.

Potwierdza je w cierpliwości, napomina ku duchownemu wejściu, i ku trwaniu w dobrem.


A tak, bracia moi najmilsi i wielce pożądani! wesele moje i korono moja! tak stójcie w Panu, najmilsi!

Ewodyi żądam, i Syntychi proszę, aby tóż rozumiały w Panu.

A proszę i ciebie, towarzyszu prawdziwy! pomagaj tym, które w Ewangelii społu zemną pracowały, z Klementem i z innymi pomocniki moimi, których imiona są w księgach żywota.

Weselcie się zawsze w Panu; powtóre mówię: weselcie się.

Skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom: Pan blizko jest.

Nie troszczcież się niocz; ale we wszelkiéj modlitwie i prośbie z dziękowaniem niech żądania wasze będą u Boga oznajmione.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki zmysł, niechaj strzeże serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

Na ostatek bracia! cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek wstydliwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek świętego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek dobréj sławy: jeźli która cnota, jeźli która chwała karności, to obmyślajcie.

Czegoście się téż nauczyli i przyjęli i słyszeli i widzieliście we mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami.

10 A uweseliłem się wielce w Panu, iżeście wżdy kiedy znowu zakwitnęli starać się o mnie, jakóż i staraliście się, aleście zabawieni byli.

11 Nie mówię, jakoby dla niedostatku; albowiem nauczyłem się ja przestawać, w czemem jest.

12 Umiem i uniżać się, umiem i obfitować (wszędy i w wszem jestem wyćwiczony) i nasyconym być, łaknąć i obfitować i niedostatek cierpieć.

13 Wszystko mogę w tym, który mię umacnia.

14 Wszakże dobrzeście uczynili, użyczywszy uciskowi mojemu.

15 A wiecie i wy Philipensowie, iż na początku Ewangelii, gdym wyszedł z Macedonii, żaden mi kościół nie spółkował zemną w rachunku, datku i wziętku, jedno wy sami:

16 Ponieważ i do Thessaloniki raz i dwa posłaliście mi na potrzeby.

17 Nie iżbym szukał datku; ale szukam owocu, któryby obfitował na liczbie waszéj.

18 I mam wszystko i obfituję; jestem napełnion, wziąwszy od Epaphrodyta, coście posłali, wonność wdzięczności, ofiarę przyjemną, Bogu miłą. [1]

19 A Bóg mój niechaj napełni wszelkie żądanie wasze według bogactw swoich, w chwale, w Chrystusie Jezusie.

20 A Bogu i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.

21 Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie.

22 Pozdrawiają was bracia, którzy są zemną. Pozdrawiają was wszyscy święci: a zwłaszcza, którzy są z Cesarskiego domu.

23 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z duchem waszym. Amen.


Przypisy