Błazen Szczukę zastawił

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Mikołaj Rej
Tytuł Błazen Szczukę zastawił
Pochodzenie „Figliki“
wydanie z r. 1574
Wydawca Wiktor Wittyg
Data wyd. reprint 1905
Druk Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
 

Błazen Szcżukę záſtáwił.

JEden prze towárzyſze w rybny dzień feſt ſpráwił,
Poſłał naprzod zuchwálcá, by ſzcżukę záſtáwił.
On wziąwſzy w kilku groſzy záſtáwił żydowi,
Pan ſiadł z gośćmi, niech ſzcżukę naprzod dáią powie.
Ten rzekł: á wſzákeſcie kazáli záſtáwić,
Pan powiedzyał: tym rychley miáłá gotowá być.
Ten rzekł, iam mnimał by to záſtáwić żydowi,
Goſcie w ſmiech, á páná wſtyd, á coż rzec łotrowi. 

Błazen Szczukę zastawił.

JEden prze towarzysze w rybny dzień fest sprawił,
Posłał naprzod zuchwalca, by szczukę zastawił.
On wziąwszy w kilku groszy zastawił żydowi,
Pan siadł z gośćmi, niech szczukę naprzod daią powie.
Ten rzekł: a wszakescie kazali zastawić,
Pan powiedzyał: tym rychley miała gotowa być.
Ten rzekł, iam mnimał by to zastawić żydowi,
Goscie w smiech, a pana wstyd, a coż rzec łotrowi.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Mikołaj Rej.