Bóg wam zapłać panie gospodarzu (Raciborskie)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Bóg wam zapłać, panie gospodarzu
Podtytuł 439. z p. Raciborsiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

439.
z p. Raciborskiego.

\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = #"viola"
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff
  f4-> a-> g-> bes->    | % 1
  bes8 bes bes bes a4 g   | % 2
  a8 a g g f4 r   | % 3
  f-> a-> g-> bes->    | % 4
  bes8 bes bes bes a4 g   | % 5
  a8 a g g f4 r   | % 6
  f8 a a a a g g4->    | % 7
  f8 a a a a g g4->    | % 8
  c8 c c bes a4-> g->    | % 9
  a8 a g g f4 r   | % 10
  \bar "|."
s
}
\addlyrics {
Bóg wam za -- płać, pa -- nie go -- spo -- da -- rzu, za tę ko -- lę -- dę;
i wam tak -- że, pa -- ni go -- spo -- dyn -- ko, niech się tak sta -- nie.
Wdo -- mu, ja -- ko na po -- lu,
w_og -- ro -- dzie i na ro -- li,
ja -- błka, śliw, psze -- ni -- cy, 
gru -- szek naj -- wię -- céj.
}


Bóg wam zapłać, panie gospodarzu, za tę kolędę;
I wam także, pani gospodynko, niech się tak stanie.
W domu, jako na polu,
W ogrodzie i na roli,
Jabłka, śliw, pszenicy, —
Gruszek najwięcéj.

Każda krowa niech się wam ocieli, żber mléka dawa,
Każda kurka trzy razy kurczęta co rok wydawa.
Świnie téż i prosięta,
Jagnięta i cielęta'
Aby się mnożyły
A tłuste były.

Góra wasza, stodoły, sypanie, niech pełne będą;
Konie wasze, jak téż i źrebięta, niechaj wierzgają;
I wszelkie za to szczęście
Dajże im Panie Boże,
Wam, gospodarzowi,
Dobrodziejowi.

Gospodynce, dziatkom, przyjaciołom, zdrowie daj, Panie!
Niechaj każdy od Pana Jezusa łaski dostanie!
Pachołek, jak téż dziéwka,
Poganiacz i pastérka, —
Byście się cieszyli,
A was słuchali.

A teraz się, gospodarzu miły, z wami rozstajem,
Za te ucztę, według waszéj siły, za to dziękujem.
Nie miéjcie za złe tego
Odwiedzenia naszego;
Z Panem Bogiem naszym
Bądźcie tym czasem!


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.