Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku/Imprimatur

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Imprimatur
Pochodzenie Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku
Wydawca Karol Miarka
Data wyd. 1910
Miejsce wyd. Mikołów — Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
Arcybiskupie i Biskupie Aprobaty.Aprobata i polecenie
Ordynaryatu Biskupiego łać. w Przemyślu.

Dzieło p. t. „Żywoty Świętych Pańskich, opracowane podług ks. Piotra Skargi, O. Prokopa i O. Bitschnaua“, a najnowszem wydaniu Karola Miarki w Mikołowie, nie zawiera nic niezgodnego z nauką katolickiego Kościoła, i dlatego pozwalamy je drukiem ogłosić i rozpowszechniać. Ponieważ nadto dzieło to, oparte na wspomnianych wybitnych autorach, treścią swą, układem, dodanemi naukami i obfitemi illustracyami rokuje zbudowanie i wielkie pożytki dla pilnych i pobożnych Czytelników polskich, ile że uwzględnia Świętych, jakich ziemia polska wydała, — dlatego też zarazem usilnie polecamy je wiernym polskiego narodu, wyrażając życzenie, aby rozczytywanie się w niem posłużyło do wzmocnienia w naszym narodzie wiary, tego najcenniejszego Daru Bożego, do podniesienia w nim czci Boga, Najśw. Panny i Świętych Pańskich, jako też do obudzenia heroicznych czynów i cnót, jakiemi jaśnieli nasi przodkowie.

L. 233.
Od Ordynaryatu
Biskupiego łać.


Przemyśl, 12 stycznia 1910.

† Józef Sebastyan,

Biskup.L. 846.
Zakład Wydawniczy K. Miarki
w Mikołowie na Górnym Śląsku (Nicolai O.-S.)

Zasłużonej firmie, która od szeregu lat wydaje pożyteczne dzieła treści religijnej, przesyłamy z całego serca Nasze Arcypasterskie błogosławieństwo do wydawnictwa Żywotów Świętych.

Tarnów, dnia 4 lutego 1910.

Z Konsystorza Biskupiego.
† Leon, Bp.Do

Zakładu Wydawniczego Karola Miarki

w Mikołowie (Nicolai O.-S.)

Z przyjemnością odebrałem nowe, uzupełnione wydanie Żywotów Świętych Pańskich, obecnie wyszłe nakładem pana Karola Miarki, z Aprobatą Generalnego Wikaryatu Biskupiego we Wrocławiu, i uważam sobie za miły obowiązek oświadczyć niniejszem,

że dzieło to nie tylko nie zawodzi oczekiwania, ale owszem w wysokim stopniu takowe zaspokaja.

Głośne imię i zaszczyt zjednał sobie zasłużony pan Wydawca dawniejszemi wydawnictwami swojemi, ale teraz, jak sądzę, gotuje i otwiera dla społeczeństwa naszego nowe i znakomitsze źródło nauki i zbudowania.
Niech więc temu nowemu wydaniu Żywotów Świętych tak świetnemu, a w nowych rozmiarach obszerniejszemu i poprawionemu, Pan Bóg udzieli błogosławieństwa, iżby jak jest chlubą dla Wydawcy, stało się także korzyścią dla niego.
A przykłady Świętych Pańskich i Patronów naszych niech nam w tych ciężkich czasach i w zamęcie bałamutnych prądów, jak płonące pochodnie, wskazują drogę cnoty i pobożności, a utwierdzają nas w przywiązaniu do Kościoła św., do Jego Głowy, do jego Arcypasterzy i ich Wyręczycieli. Bo tędy tylko droga do lepszej przyszłości i zbawienia naszego.

J-Nr. 47/10. P.
Gniezno, d. 4 marca 1910.

Wikaryusz Kapitulny
i Administrator Archidyecezyi
Gnieźnieńskiej.


X. Kaźmirz Dorszewski.Aprobata i polecenie

Najprzewielebniejszego śp. Księcia-Biskupa Henryka Förstera

we Wrocławiu.

Stosownie do życzenia z dnia 22 czerwca r. b. udzielamy chętnie naszego zatwierdzenia na dzieło: „Żywoty Świętych Pańskich“, według najlepszych źródeł opracowane przez Kaponika kapitularnego O. Otona Bitschnau, Profesora klasztoru św. Benedykta w Einsiedeln.
Aczkolwiek nie brak budujących dzieł w tym zakresie, które Świętych Pańskich za wzór i przykład stawiają, mimo to wzmiankowanego dzieła nie możemy uważać za zbyteczne i polecamy je zwłaszcza dlatego, że zawiera nauki moralne, stosowne do wszelkich okoliczności życia chrześcijańskiego.

† Henryk,
Książę-Biskup.Polecenie
Najprzewielebniejszego księdza Filipa, Biskupa Warmińskiego.

Ze względu na wydawnictwo dzieła: „Żywoty Świętych Pańskich“, mogę tylko przyłączyć się do wydanych już Biskupich poleceń, i dziełu temu życzę jak najlepszego powodzenia.

† Filip,
Biskup warmiński.Oprócz tego zyskało dzieło: „Żywoty Świętych Pańskich“ aprobaty i polecenia od następujących Książąt Kościoła świętego:

Jego Eminencya, Kardynał Jan Simor, Książę-Prymas węgierski, Arcybiskup w Ostrzygoniu.
Najprzewielebniejszy Książę-Biskup Jakób Maksymilian Steppischnegg w Lavant.

Najprzewielebniejszy ks. Konstantyn Franciszek Rampa, Biskup w Chur.
Najprzewielebniejszy ks. Eugeniusz Lachat, Biskup w Bazylei.
Najprzewielebniejszy ks. dr. Krzysztof Cosandey, Biskup w Lozannie.
Najprzewielebniejszy ks. Pankracy Dinkel, Biskup w Augsburgu.
Najprzewielebniejszy ks. dr. Karol Józef Hefele, Biskup w Rotenburgu.


Najprzewielebniejszy ks. Andrzej Raess, Biskup w Strasburgu.
Najprzewielebniejszy ks. Aug. M. Toebbe, Biskup w Covington.
Najprzewielebniejszy ks. Józef Dwenger, Biskup w Wayne.
Najprzewielebniejszy ks. Ludwik M. Fink, O. S. B., Biskup w Leavenwort (Kansas).
Najprzewielebniejszy ks. Kilian C. Flasch, Biskup w La Crosse.
Książęco-Biskupi Ordynaryat Księcia-Arcybiskupa Edera w Salzburgu, Prymasa Niemiec.
Najprzewielebniejszy ks. Rupert Seidenbusch, O. S. B. Biskup i. p. i., Apostolski Wikaryusz Północnej Minesoty.
Najprzewielebniejszy ks. Lotar Kübel, Biskup i. p. i., Wikaryusz Kapituły Archidyecezyi Fryburskiej.

Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).