Strona:PL Żywoty św. Pańskich na wszyst. dnie roku.djvu/0007

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  Arcybiskupie i Biskupie Aprobaty.
  Aprobata i polecenie
  Ordynaryatu Biskupiego łać. w Przemyślu.


  Dzieło p. t. „Żywoty Świętych Pańskich, opracowane podług ks. Piotra Skargi, O. Prokopa i O. Bitschnaua“, a najnowszem wydaniu Karola Miarki w Mikołowie, nie zawiera nic niezgodnego z nauką katolickiego Kościoła, i dlatego pozwalamy je drukiem ogłosić i rozpowszechniać. Ponieważ nadto dzieło to, oparte na wspomnianych wybitnych autorach, treścią swą, układem, dodanemi naukami i obfitemi illustracyami rokuje zbudowanie i wielkie pożytki dla pilnych i pobożnych Czytelników polskich, ile że uwzględnia Świętych, jakich ziemia polska wydała, — dlatego też zarazem usilnie polecamy je wiernym polskiego narodu, wyrażając życzenie, aby rozczytywanie się w niem posłużyło do wzmocnienia w naszym narodzie wiary, tego najcenniejszego Daru Bożego, do podniesienia w nim czci Boga, Najśw. Panny i Świętych Pańskich, jako też do obudzenia heroicznych czynów i cnót, jakiemi jaśnieli nasi przodkowie.

  PL Żywoty św Pańskich na wszyst dnie roku page0007 pieczęć nr 1.png
  L. 233.
  Od Ordynaryatu
  Biskupiego łać.


  Przemyśl, 12 stycznia 1910.

  † Józef Sebastyan,

  Biskup.
  PL Żywoty św Pańskich na wszyst dnie roku page0007 pieczęć nr 2.png
  L. 846.
  Zakład Wydawniczy K. Miarki
  w Mikołowie na Górnym Śląsku (Nicolai O.-S.)

  Zasłużonej firmie, która od szeregu lat wydaje pożyteczne dzieła treści religijnej, przesyłamy z całego serca Nasze Arcypasterskie błogosławieństwo do wydawnictwa Żywotów Świętych.

  Tarnów, dnia 4 lutego 1910.

  Z Konsystorza Biskupiego.
  † Leon, Bp.
  Do

  Zakładu Wydawniczego Karola Miarki

  w Mikołowie (Nicolai O.-S.)


  Z przyjemnością odebrałem nowe, uzupełnione wydanie Żywotów Świętych Pańskich, obecnie wyszłe nakładem pana Karola Miarki, z Aprobatą Generalnego Wikaryatu Biskupiego we Wrocławiu, i uważam sobie za miły obowiązek oświadczyć niniejszem,

  że dzieło to nie tylko nie zawodzi oczekiwania, ale owszem w wysokim stopniu takowe zaspokaja.

  Głośne imię i zaszczyt zjednał sobie zasłużony pan Wydawca dawniejszemi wydawnictwami swojemi, ale teraz, jak sądzę, gotuje i otwiera dla społeczeństwa naszego nowe i znakomitsze źródło nauki i zbudowania.
  Niech więc temu nowemu wydaniu Żywotów Świętych tak świetnemu, a w nowych rozmiarach obszerniejszemu i poprawionemu, Pan Bóg udzieli błogosławieństwa, iżby jak jest chlubą dla Wydawcy, stało się także korzyścią dla niego.
  A przykłady Świętych Pańskich i Patronów naszych niech nam w tych ciężkich czasach i w zamęcie bałamutnych prądów, jak płonące pochodnie, wskazują drogę cnoty i pobożności, a utwierdzają nas w przywiązaniu do Kościoła św., do Jego Głowy, do jego Arcypasterzy i ich Wyręczycieli. Bo tędy tylko droga do lepszej przyszłości i zbawienia naszego.

  PL Żywoty św Pańskich na wszyst dnie roku page0007 pieczęć nr 3.png
  J-Nr. 47/10. P.
  Gniezno, d. 4 marca 1910.

  Wikaryusz Kapitulny
  i Administrator Archidyecezyi
  Gnieźnieńskiej.


  X. Kaźmirz Dorszewski.