Strona:PL Żywoty św. Pańskich na wszyst. dnie roku.djvu/0008

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  Aprobata i polecenie

  Najprzewielebniejszego śp. Księcia-Biskupa Henryka Förstera

  we Wrocławiu.


  Stosownie do życzenia z dnia 22 czerwca r. b. udzielamy chętnie naszego zatwierdzenia na dzieło: „Żywoty Świętych Pańskich“, według najlepszych źródeł opracowane przez Kaponika kapitularnego O. Otona Bitschnau, Profesora klasztoru św. Benedykta w Einsiedeln.
  Aczkolwiek nie brak budujących dzieł w tym zakresie, które Świętych Pańskich za wzór i przykład stawiają, mimo to wzmiankowanego dzieła nie możemy uważać za zbyteczne i polecamy je zwłaszcza dlatego, że zawiera nauki moralne, stosowne do wszelkich okoliczności życia chrześcijańskiego.

  † Henryk,
  Książę-Biskup.
  Polecenie
  Najprzewielebniejszego księdza Filipa, Biskupa Warmińskiego.


  Ze względu na wydawnictwo dzieła: „Żywoty Świętych Pańskich“, mogę tylko przyłączyć się do wydanych już Biskupich poleceń, i dziełu temu życzę jak najlepszego powodzenia.

  † Filip,
  Biskup warmiński.
  Oprócz tego zyskało dzieło: „Żywoty Świętych Pańskich“ aprobaty i polecenia od następujących Książąt Kościoła świętego:

  Jego Eminencya, Kardynał Jan Simor, Książę-Prymas węgierski, Arcybiskup w Ostrzygoniu.
  Najprzewielebniejszy Książę-Biskup Jakób Maksymilian Steppischnegg w Lavant.

  Najprzewielebniejszy ks. Konstantyn Franciszek Rampa, Biskup w Chur.
  Najprzewielebniejszy ks. Eugeniusz Lachat, Biskup w Bazylei.
  Najprzewielebniejszy ks. dr. Krzysztof Cosandey, Biskup w Lozannie.
  Najprzewielebniejszy ks. Pankracy Dinkel, Biskup w Augsburgu.
  Najprzewielebniejszy ks. dr. Karol Józef Hefele, Biskup w Rotenburgu.


  Najprzewielebniejszy ks. Andrzej Raess, Biskup w Strasburgu.
  Najprzewielebniejszy ks. Aug. M. Toebbe, Biskup w Covington.
  Najprzewielebniejszy ks. Józef Dwenger, Biskup w Wayne.
  Najprzewielebniejszy ks. Ludwik M. Fink, O. S. B., Biskup w Leavenwort (Kansas).
  Najprzewielebniejszy ks. Kilian C. Flasch, Biskup w La Crosse.
  Książęco-Biskupi Ordynaryat Księcia-Arcybiskupa Edera w Salzburgu, Prymasa Niemiec.
  Najprzewielebniejszy ks. Rupert Seidenbusch, O. S. B. Biskup i. p. i., Apostolski Wikaryusz Północnej Minesoty.
  Najprzewielebniejszy ks. Lotar Kübel, Biskup i. p. i., Wikaryusz Kapituły Archidyecezyi Fryburskiej.