Śpiewnik kościelny/Wzmocnij usta twoje

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Wzmocnij usta twoje
Pochodzenie Śpiewnik kościelny
Redaktor Michał Marcin Mioduszewski
Data wydania 1838
Druk Stanisław Gieszkowski
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: Pobierz jako ePub Pobierz jako PDF Pobierz jako MOBI Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I
Pobierz jako: Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako ePub Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako PDF Pobierz Cały rozdział Pieśni o Najświętszej Maryi Pannie I jako MOBI
Indeks stron

PIEŚŃ VIII.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \repeat volta 2 {
    \stemUp f4 g4 a4 bes4 | \stemDown c2 (a4) c4 | bes2 \stemUp g4 \stemDown bes4 | bes2 a2 | \break
    c2 a2 | d2 c2 | bes4 (a4) a2 | \stemUp g2 r2 } g2 g4 a4 | \break
  \stemDown bes2 \stemUp g2 | \stemDown a2 a4 bes4 | c2 a2 | c2 f4 d4 | \break
  c2 d4 bes4 | a2 bes4 \stemUp g4 | g2 f2 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Wzmo -- cnij u -- sta two -- je wdzię -- czno -- ści pie -- niem,
  Na -- ro -- dzie świę -- tej wia -- ry;
  Bo ta wśród zie -- mi, mię -- dzy wszyst -- kie -- mi,
  Je -- dy -- na, prze -- za -- cna, nie -- po -- ka -- la -- na.
}}
\addlyrics { \small {
  I -- mie to Ma -- ry -- ja głoś z_u -- wiel -- bie -- niem,
  I skła -- daj serc o -- fia -- ry:
}}

Wzmocnij usta twoje wdzięczności pieniem,
Narodzie świętej wiary;
Imie to Maryja głoś z uwielbieniem,
I składaj serc ofiary:
Bo ta wśród ziemi, między wszystkiemi,
Jedyna, przezacna, niepokalana.

Zanim świat był jeszcze widzialny oku,
Ona wtenczas wsławiona
W Boskim oczywiście była wyroku,
Bez zmazy przeznaczona:
I przeto sama, plemię Adama
Przechodzi, wybrana, niepokalana.

Spieszą na jej Imie i jej wspomnienie,
Z hołdem czci, nieba całe;
Piekło w sobie czuje dziwne wstrząśnienie:
Xiężyc, słońce wspaniałe
I świetne gwiazdy, służą jej zawzdy;
Bo od nich uznana niepokalana.

I co tylko w niebie jest ku ozdobie,
Co ma świat w swym przestworze;
Niczem to jest wszystko przeciwko tobie,
Cieniem na twoje zorze:
Przewyższasz trony, berła, korony,
Tyś Panią nazwana, niepokalana.

A więc cna Maryja i cudo Boga,
Krusząca głowę węża;
Prosim cię niech jego zajadłość sroga,
Na nas się nie natęża:
Ratuj nas Pani, wszak my poddani,
Tyś Panią nazwana, niepokalana.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).